กราบแทบฝ่าพระบาท น้อมถวายบังคม เสด็จสู่สวรรคาลัย
กลุ่มงานสหเวชศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
[เข้าสู่เว็บไซต์]