เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีใน Google Chromeโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เดินหน้าจัดทำเสื้อ "ปันน้ำใจให้ชีวิต...BLACK EDITION"
โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นช่องทางแก่ผู้มีจิตศรัทธา
ที่ต้องการสนับสนุนด้านเครื่องมือแพทย์ ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และส่งเสริมงานด้านการเรียนการสอนการวิจัยทางการแพทย์ กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์
เพื่อยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่สังคมไทยต่อไป

...โปรดคลิกรายละเอียด "ปันน้ำใจให้ชีวิต...BLACK EDITION"


                
     
   
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 95 หมู่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Thammasat Hospital , No. 95/8 , Khlongnueng sub-district, Khlongluang district, Pathumthani province