เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีใน Google Chrome

ท่านสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนหรืออุดหนุนของที่ระลึก ได้ดังนี้

1. บริจาคด้วยตนเอง

      ณ ห้องรับบริจาค ชั้น 1 อาคาร ม.ร.ว สุวพรรณ สนิทวงศ์ |จันทร์-ศุกร์ 08.30-19.30 น.  เสาร์ 08.00-12.00 น. (แผนที่)


2. การสั่งจ่ายเช็ค

      เช็คธนาคารสั่งจ่าย "โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ"


3. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี "โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ"
    
      - ธนาคารทหารไทย สาขา ธรรมศาสตร์รังสิต เลขที่ 050-2-00002-9

      - ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เลขที่ 406-366258-6

      - ธนาคารกรุงเทพ สาขา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-รังสิต เลขที่ 091-0-20188-8


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ห้องรับบริจาค อาคาร ม.ร.ว. สุวพรรณ สนิทวงศ์ ชั้น 1
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
95 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel : 0-2926-9432 มือถือ 08-4436-3876

------------------------------------------------------------------------------
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 95 หมู่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Thammasat Hospital , No. 95/8 , Khlongnueng sub-district, Khlongluang district, Pathumthani province