เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีใน Google Chrome
K1.โครงการสมทบทุนร่วมจัดซื้ออุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์:
                                  
------------------------------------------------------------------------------
 
                                  
------------------------------------------------------------------------------
 
                                  


 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 95 หมู่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Thammasat Hospital , No. 95/8 , Khlongnueng sub-district, Khlongluang district, Pathumthani province