เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีใน Google Chrome
K2.โครงการสมทบกองทุนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เพื่อผู้ป่วยสาขาต่าง ๆ:


กองทุนบริจาคเพื่อหน่วยงานต่างๆ

 • เพื่อจัดซื้อโลหิต

 • โครงการก่อสร้างศูนย์มะเร็ง(MRI)                            

 • กองทุนหมุนเวียนเพื่อผู้ป่วยจิตเวช

 • กองทุนเพื่อปรับปรุงหอผู้ป่วยจิตเวช                           

 • กองทุนหมุนเวียนเพื่อผู้ป่วยเด็ก

 • กองทุนหมุนเวียนเพื่อผู้ป่วยเอดส์                       

 • ชมรมเพื่อผู้ป่วยทารกแรกเกิดธรรมศาสตร์

 • กองทุนหมุนเวียนศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากธรรมศาสตร์       

 • กองทุนเพื่อผู้ป่วยศัลยกรรมระบบประสาท

 • กองทุนเพื่อศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก   

 • กองทุนเพื่อศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

 • กองทุนเพื่อผู้ป่วยผ่าตัดและทรวงอก                           

 • กองทุนเพื่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบตัน

 • เพื่อพัฒนาศูนย์วิจัย-รักษาทารกในครรภ์และหน่วยมะเร็งนรีเวช 

 • โครงการจัดตั้งศูนย์ไตเทียมเฉลิมพระเกียรติ 60 ปีสมเด็จพระเทพฯ               

 • ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคภูมิแพ้ โรคหืด และโรคระบบหายใจ.

                    
------------------------------------------------------------------------------
                                  
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 95 หมู่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Thammasat Hospital , No. 95/8 , Khlongnueng sub-district, Khlongluang district, Pathumthani province