เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีใน Google Chrome
K3.โครงการสมทบกองทุนเพื่อสร้างหรือปรับปรุงโรงพยาบาลธรรมศาสตร์:
                                  
------------------------------------------------------------------------------


 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 95 หมู่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Thammasat Hospital , No. 95/8 , Khlongnueng sub-district, Khlongluang district, Pathumthani province