header
 
 
โปสเตอร์/สื่อ
วันที่ปรับปรุง หัวข้อเรื่อง ผู้จัดทำ หน่วยงาน รายละเอียด คำสำคัญ ปีงบประมาณ
27/07/2016 โครงการพัฒนาการผูกยึดผู้ป่วยนวัตกรรม ถุงมือโดเรมอน พรศิริ ทองสุ งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงสามัญ
27/07/2016 ผลการเจือจาง Dexamethasone ในการบริหารยาทางหลอดเลือดดำต่ออาการคันตามร่างกายในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด ฐิตารีย์ แก้วตาทิพย์ งานการพยาบาลผู้ป่วยนรีเวชกรรม (ธท.1) สาขาการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม
การบริหารยา Dexamethasone, การเจือจาง, อาการคันตามร่างกาย
27/07/2016 Stationery Office Center save cost team งานทะเบียนและคลังพัสดุ
27/07/2016 โครงการ หยิบง่าย ใช้คล่อง ว่องไว ในการตรวจเช็ค โดยใช้ Lean Management พนิตนาฏ ทิพย์เนตร งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรม
27/07/2016 พัฒนารายการอาหารเรียกน้ำนม งานโภชนาการ
อาหารเรียกน้ำนม
27/07/2016 น้ำสมุนไพรช่วยการวินิจฉัยโรคเบาหวาน เบญจพรรณ บุรวัฒน์ งานโภชนาการ
27/07/2016 นวัตกรรมหมอนกั้นข้างเตียง วรรณา จันทร์สวัสดิ์, ปราณี น้อยใหม่ งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรมพิเศษ และงานบริการผ้า
27/07/2016 ดนตรีบำบัดขณะรอผ่าตัด พิชาพัชร์ ธนนท์วุฒิฉัตร์ งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด
27/07/2016 การพัฒนาไข่ขาวแปรรูปในผู้ป่วย ญาณิกา วันยาว, วิไล อยู่คง งานโภชนาการ
ไข่ขาวจากไข่สด, ไข่ขาวแปรรูป
27/07/2016 การพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล : โปรแกรมรายงานอุบัติการณ์ออนไลน์ ศิริพันธ์ หงษ์ทรัพย์ภิญโญ งานพัฒนาคุณภาพการบริการ
รวมทั้งหมด 59 รายการ 6 หน้า : 1 [2][3][4][5][6] เดินหน้า (Next)
header