• ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรมภายใน
  • ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมภายนอก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ทีมพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง " การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ" ในวันที่ 25 ม.ค. 61 เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมกิตติวัฒนาชั้น 4 อาคารกิตติวัฒนา ลงทะเบียนภายใน
22 ม.ค. 61
ตรวจสอบรายชื่อ
คณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศเท้าเบาหวาน คณะกรรมการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ร่วมกับกลุ่มงานการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการเรื่อง "Diabetic foot care : from pathophysiology to case-based approach" ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องเรียน 500 ที่นั่ง อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
วันที่ลงประกาศ วันที่หมดเขตส่งเอกสาร
มายังกลุ่มงานการพยาบาล
วันที่อบรม เรื่อง สถานที่ ผู้จัด
7 ส.ค. 60 17 ส.ค.60 8-11 พฤศจิกายน 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Current Practice in Respiratory Care 2013 Adult to Children 2017" ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ และอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
 

 

กิจกรรมประจำสัปดาห์
วันที่ เวลา กิจกรรม สถานที่
ภาพกิจกรรม
ประจำเดือน
ตุลาคม 2560

ประจำเดือน

พฤศจิกายน 2560

ประจำเดือน

ธันวาคม 2560

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
Link
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
สภาการพยาบาล
กระทรวงสาธารณสุข