• ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรมภายใน
  • ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมภายนอก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
คณะกรรมการลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายการพยาบาล กำหนดจัดอบรม “การคีย์ข้อมูลความพึงพอใจแบบใหม่”โดยแบ่งการจัดอบรมออกเป็น 12รุ่น รุ่นละ 6 คน ใวันที่ 23-27 และ 30เมษายน 2561 เวลา 13.30 - 14.00 น. และเวลา 14.00 - 14.30 น. ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ฝ่ายการพยาบาล ชั้น 4 อาคารกิตติวัฒนา
วันที่ลงประกาศ วันที่หมดเขตส่งเอกสาร
มายังกลุ่มงานการพยาบาล
วันที่อบรม เรื่อง สถานที่ ผู้จัด
30 มค. 61  9 กุมภาพันธ์ 2561 16-18 พฤษภาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการบำบัดทดแทนไตในภาวะวิกฤต ศูนย์ประชุม อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 
 

 

กิจกรรมประจำสัปดาห์
วันที่ เวลา กิจกรรม สถานที่
ภาพกิจกรรม
ประจำเดือน
ตุลาคม 2560

ประจำเดือน

พฤศจิกายน 2560

ประจำเดือน

ธันวาคม 2560

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
Link
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
สภาการพยาบาล
กระทรวงสาธารณสุข