• ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรมภายใน
  • ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมภายนอก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ขอเชิญบุคลากรกลุ่มงานการพยาบาลเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง " บริการยุคใหม่ใส่ใจผู้ให้ ซึ้งใจผู้รับ" ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 0จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 150 ที่นั่ง ปิดรับสมัคร ตรวจสอบรายชื่อ
วันที่ลงประกาศ วันที่หมดเขตส่งเอกสาร
มายังกลุ่มงานการพยาบาล
วันที่อบรม เรื่อง สถานที่ ผู้จัด
30 มค. 61  9 กุมภาพันธ์ 2561 16-18 พฤษภาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการบำบัดทดแทนไตในภาวะวิกฤต ศูนย์ประชุม อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 
 

 

กิจกรรมประจำสัปดาห์
วันที่ เวลา กิจกรรม สถานที่
ภาพกิจกรรม
ประจำเดือน
ตุลาคม 2560

ประจำเดือน

พฤศจิกายน 2560

ประจำเดือน

ธันวาคม 2560

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
Link
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
สภาการพยาบาล
กระทรวงสาธารณสุข