• ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรมภายใน
  • ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมภายนอก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ขอเชิญเข้าร่วมมหกรรมวิชาการเครือข่ายบริการโรคหัวใจและหลอดเลือดประจำปี 2560 เรื่อง “Practical Update in Management of Acute Coronary Syndrome” ในวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1ธันวาคม2560 เวลา 08.00-16.15 น. ณ ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์ (1) อาคารบริการ ชั้น 3 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ประชุมวิชาการ งานมหกรรมวิชาการเครือข่ายพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เขต 4 สระบุรี วันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสถาพร 1 อาคารบริการชั้น 3
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาล ขอเชิญผู้ช่วยพยาบาล เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน(4PM) สำหรับผู้ช่วยพยาบาล" จำนวน 2 รุ่น ในวันที่ 18 และ 21 ธ.ค. 2560 เวลา 8.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์ 2 อาคารบริการ
ขอเชิญหน่วยงานส่งรายชื่อตัวแทนเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
วันที่ลงประกาศ วันที่หมดเขตส่งเอกสาร
มายังกลุ่มงานการพยาบาล
วันที่อบรม เรื่อง สถานที่ ผู้จัด
7 ส.ค. 60 17 ส.ค.60 8-11 พฤศจิกายน 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Current Practice in Respiratory Care 2013 Adult to Children 2017" ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ และอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
 

 

กิจกรรมประจำสัปดาห์
วันที่ เวลา กิจกรรม สถานที่
ภาพกิจกรรม
ประจำเดือน
สิงหาคม 2560

ประจำเดือน

กันยายน 2560

ประจำเดือน

ตุลาคม 2560

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
Link
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
สภาการพยาบาล
กระทรวงสาธารณสุข