• ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรมภายใน
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  • ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมภายนอก
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบันทึกทางการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล ได้จัดโครงการ “Learning Quality Documentation of Focus Charting Record”    Click เพื่อสมัคร
คณะทำงานโครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครืองช่วยหายใจ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ" ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น ณห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์ 1 ชั้น 3 อาคารบริการ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
         สมัครเข้าร่วมโครงการ                                             ตรวจสอบรายชื่อ
การประเมินระบบบันทึกทางการพยาบาล ประจำปี 2563 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ลงประกาศ วันที่หมดเขตส่งเอกสาร
มายังกลุ่มงานการพยาบาล
วันที่อบรม เรื่อง สถานที่ ผู้จัด
 
 

 
ตารางกิจกรรมวิชาการ ประจำปี 2562
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ