สำนักบริหารแผนและการคลัง


ค้นหาข่าวประชาสัมพันธ์
Featured Content Slider Using jQuery - Web Developer Plus Demos
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักบริหารแผนและการคลัง


สำนักบริหารแผนและการคลัง


โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ประมวลภาพกิจกรรมภายใน สำนักบริหารแผนและการคลัง

Banner กิจกรรม


แบบฟอร์มนำเข้าเวชภัณฑ์

เวชภัณฑ์

MSM TUH

การบริหารพัสดุ

ยืมเงินทดรองราชการ


หน่วยงานภายใน
งานการเงิน งานจัดหาพัสดุ
งานบัญชี งานทะเบียนและคลังพัสดุ
งานรายได้ หน่วยวิเคราะห์ แผนงบประมาณ และวิจัยสถาบัน
การเชื่อมโยง
สำนักบริหารแผนและการคลัง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
95 หมู่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 02-926-9999
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537