×             ข้อมูลโรงพยาบาล             ทำวิจัย ,ศึกษาต่อ             สำหรับเจ้าหน้าที่             ผู้ป่วยและข้อมูลด้านสุขภาพ             ข่าวประชาสัมพันธ์             เว็บไซต์หน่วยงาน             กองทุนบริจาค             ระบบรับข้อเสนอแนะ
Call Center: 02-926-9999
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีใน Google Chrome
ไทย | Englishจัดพิธีวางพานพุ่มงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และวันสถาปนาโรงพยาบาล ครบรอบ 31 ปีผศ.นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืน และ ดร.ขนิษฐา บูรณพันศักดิ์ หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาล เข้ารับรางวัล “ประชาบดี” และเข็มเชิดชูเกียรติ ...กิจกรรม T.U.Hospital Singing-Dancer Contest 2018 ครั้งที่ 10 ตามล่าหาฝัน...นักร้องลูกทุ่ง สากล-สตริง แดนเซอร์ เมื่อวันที่ 12-13 ธันวาคม 2561จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ” เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561งานวิชาการและคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561พิธีลงนามบันทึกความตกลงในการให้บริการรักษาพยาบาลและสนับสนุนการดำเนินงาน ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ...โครงการ “Open House to TUH” เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกริชา ไม้เรียง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ต้อนรับ คณะผู้ศึกษาดูงาน Certificate of Admission Ministry of...กิจกรรมแนะนำโรงพยาบาลภายในงาน Thammasat Open House 2018 เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิตงาน “วันรณรงค์โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโลก” เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561งานการรองศาสตราจารย์ นายแพทย์พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ต้อนรับ อาจารย์ผ่องพรรณ ธนา ผู้เยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 11) เมื่อวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561ดร.ทนพ.พลากร พุทธรักษ์ หัวหน้างานห้องปฏิบัติเทคนิคการแพทย์ เข้ารับรางวัล Best practice award ประเภทผลงาน CQI รางวัลที่ 1...โครงการรวมพลังป้องกันเอดส์ เนื่องในวันเอดส์โลก เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสโมสร ชั้น 4 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์กิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ โถงกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์
ต้อนรับ ผู้ศึกษาดูงาน ร้อยเอก นายแพทย์ยงยุทธ มัยลาภ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ คลินกสุขภาพเพศ ชั้น 2 อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวบแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562” เมื่อวันที่ 17-18 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สระบุรีงาน “สัปดาห์เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ประจำปี 2561” เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ โถงกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ต้องรับคณะผู้ศึกษาดูงาน Certificate of Admission Ministry of Health, Nutrition, And Indigenous Medicine North Central Province, Srilunka Group 1 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561งาน “มหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561” เมื่อวันที่ 24-26 ตุลาคม 2561
งานประชุมวิชาการฝ่ายการพยาบาล ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “Transforming nursing role in quality Services” เมื่อวันที่ 5 - 6 กันยายน 2561โครงการอบรม “Palliative care ประจำปี 2561” เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561โครงการ “การพัฒนาสมรรถนะการนิเทศทางคลินิกมุ่งสู่ผลลัพธ์ทางการพยาบาล” เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2561ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับพยาบาล : Basic to Advanced ECG Interpretation and Nursing Care” เมื่อวันที่ 13-14 กันยายน 2561รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เข้ารับกิตติกรรมประกาศ นโยบาย 2P Safety Hospital จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุม “วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก...ปฐมนิเทศผู้ช่วยพยาบาล 1/2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561การแสดงกตเวทิตาจิต ประจำปี 2561” เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561พิธีมอบประกาศนียบัตรวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี รุ่นที่ 8 ประจำปี 2560-2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561รศ.เขต-ผศ.พรจรัส รัตนจรณะ มอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจพร้อมเครื่องวัดความดันโลหิต 1 เครื่อง...ครอบครัวน้องแพทริท น้องพอร์ชและเพื่อนๆ มอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ...คุณชัยวัฒน์ เครือชะเอม มอบเงินบริจาค...ครอบครัวด่านธำรงกูล มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนกองทุนหมุนเวียนเพื่อผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อ ...คุณกนกวรรณ พุ่มวงศ์สำเนียง มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนกองทุนหมุนเวียนเพื่อผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อ...บจ.ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล มอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อเครื่องไตเทียม ...นาวาอากาศโท จักรพงศ์ ไพบูลย์ และ นาวาอากาศตรีหญิง ใจทิพย์ ไพบูลย์ มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนกองทุนศูนย์โรคระบบหายใจ...
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การกู้ชีพขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในเด็ก” (Basic Life Support & First Aid Kids) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561โครงการ “Nursing Ethics in Thailand 4.0 Era” เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561จัด “งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และวันแม่แห่งชาติ” เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561งาน “สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2561” เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการ “Change Your Mindset for Success ประจำปีงบประมาณ 2561” เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561โครงการ การจัดการความรู้สู่ประชาชน ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “เมื่อเธอล็อค...เราจะเลิฟ” เมื่อวันที่ 27-29 สิงหาคม 2561คุณสุพัตรา บุญอนันธนสาร ศิษย์เก่าคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี ธรรมศาสตร์ รุ่น 2521 มอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ...ภาพกิจกรรม กรกฎาคม 2561โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัด “ปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ ประจำปี 2561” เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561โครงการ “Happy Soul ชาว รพธ. ร่วมใจถวายเทียนพรรษา” เมื่อวันที่ 5-18 กรกฎาคม 2561โครงการ “พัฒนาพฤติกรรมบริการโดยใช้ศาสตร์ NLP” เมื่อวันที่ 8 และ 15 กรกฎาคม 2561รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ร่วมพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 9015 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561งานโภชนาการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัด “โครงการอาหารสุขภาพประจำปี 2561” เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561บุคลากรโรงพยาบาลธรรมสาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมถวายเทียนพรรษา เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ร่วมกิจกรรมเมจิ บัลแกเรีย ร่วมส่งต่อสิ่งดีๆ เพื่อผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดงาน "วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร" วันที่ 26 กรกฎาคม 2561รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เข้ารับรางวัล “THAILAND ANGELs AWARD” ระดับ PLATINUM ภายใต้โครงการ “Thailand Angels Award”คุณบุญชู – คุณปริศนา ตรีทอง มอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อเครื่องตรวจ...ชมรมกองทุนพระบวรราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว มอบเครื่องไตเทียมบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลคุณมุกดา จิราธิวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล คุณรัตนา นรพัลลภ คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ และคุณสุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล คณะผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัล มอบ...ภาพกิจกรรม มิถุนายน 2561รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลรศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “ธรรมศาสตร์ Cleanup day”ผศ.นพ.ปรีดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการ “เบาหวานสู่ประชาชน ครั้งที่ 2” เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561จัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2561 “ฉลาดใช้ยาและสมุนไพรสมเหตุสมผล ยุค 4.0”พิธีเปิดหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม และ ศูนย์ DATA Center (งานสารสนเทศ) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561ผศ.นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวาระครบรอบ 84 ปีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการ “Change Your Mindset for Success ประจำปีงบประมาณ 2561ครอบครัวด่านธำรงกูล มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนกองทุนหมุนเวียนกระดูกและข้อบริษัท ดีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มอบหน้ากากอนามัยบริษัท โปรวิชั่นแคร์ จำกัด มอบเงินบริจาคเพื่อมูลนิธิรักษ์โรงพยาบาลธรรมสาสตร์เฉลิมพระเกียรติรศ.เกศินี – คุณว่องไว วิฑูรชาติ มอบเงินบริจาคเพื่อโครงการศูนย์ผ่าตัดเข่ากระดูกและข้อ ธรรมศาสตร์คุณกอบศักดิ์ – คุณชมนาด พงศ์พนรัตน์ มอบเงินบริจาคเพื่อการดำเนินการของโรงพยาบาลGARMIN โดย บริษัท จีไอเอส จำกัด มอบเงินบริจาคเพื่อการดำเนินการของโรงพยาบาลภาพกิจกรรม พฤษภาคม 2561รศ.พญ.ทิพวรรณ หรรษคุณาชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายการร่วมงาน “วันปรีดี” เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ มธ.ท่าพระจันทร์พลังพลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย ภายใต้หัวข้อ “พลิกมุมมองใหม่เพื่อรับมือกับโรคมะเร็ง ครั้งที่ 7”ผศ.นพ.ปรีดิ์ นิมมานนิตย์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายการคลัง มอบกระเช้าสวัสดี คุณชมนาด พงศ์พนรัตน์จัดบรรยายธรรมเรื่อง “ฝึกสติเพื่อชีวิตสตรอง” เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561ผศ.นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัย San Diego State Universityวันรณรงค์งดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2561” เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561โครงการ “Mindset Of Excellence” ประจำปีงบประมาณ 2561รศ.พญ.ทิพวรรณ หรรษคุณาชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายการร่วมงาน “วันปรีดี” เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ มธ.ท่าพระจันทร์มธ.2515 มอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม จำกัด มอบเงินบริจาคเพื่อกองทุนหมุนเวียนเพื่อผู้ป่วยเด็กนิติโดม 21 มอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อเครื่องตรวจการได้ยินคุณวรวิชญ์ – คุณอรนุช มาสินกูล มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลครอบครัวพงษ์สุรพิพัฒน์ มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนโครงการจัดตั้งห้องผ่าตัดอัจฉริยะธรรมศาสตร์โครงการ “Mindset Of Excellence” ประจำปีงบประมาณ 2561รศ.พญ.ทิพวรรณ หรรษคุณาชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายการร่วมงาน “วันปรีดี” เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ มธ.ท่าพระจันทร์ภาพกิจกรรม เมษายน 2561โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดงาน “วันวัณโรคโลก” เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ เมื่อวันที่ 2 – 4 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์ 1 ชั้น 3 อาคารบริการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดงาน “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2560” เมื่อวันที่ 11เมษายน 2561โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการ “การสร้างแนวปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ครั้งที่ 2” เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมกิตติวัฒนา ชั้น 4 อาคารกิตติวัฒนาคุณสิริน ตรีทอง มอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อชุดอุปกรณ์พร้อมตียงในห้องผู้ป่วย จำนวน 4 ชุดคุณทรรศมนตร์ เจริญอาภรณ์วัฒนา มอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนเลือดคุณเลิศชัยและคุณมนัสนันท์ เจริญอาภรณ์วัฒนา พร้อมบุตรธิดาและกัลยาณมิตรทุกท่าน มอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวกสองระดับ (BIPAP)ภาพกิจกรรม มีนาคม 2561โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการ “การสร้างแนวปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ครั้งที่ 1”โครงการ “ศาสตร์ NLP เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน” เมื่อวันที่ 21 และ 28 มีนาคม 2561อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การถ่ายทอด OKRs ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสู่การปฏิบัติ” เมื่อวันที่ 22 และ 27 มีนาคม 2561คณะกรรมการชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนกลุ่มโรคเบาหวาน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการ “เบาหวานสู่ประชาชน”การสื่อสารวิสัยทัศน์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง “How to be TUH 4.0”โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 19 ภายใต้ชื่องาน “คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม”คุณดวงเดือน คงดี มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนโครงการจัดตั้งห้องผ่าตัดอัจฉริยะธรรมศาสตร์ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน บริจาคเตียงผู้ป่วยวิกฤตควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าครอบครัวด่านธำรงกูล มอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง มอบหนังสือ “ชีวิตที่ดีที่สุด”คุณเคารพ นุชนารถ มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลนายอาเก๋า แซ่โล้ว และครอบครัว บริจาคเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง รุ่น Airvo 2คุณศิริชัย-คุณเบญจพร ศรีพลแพ้ว มอบเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรพร้อมเครื่องผลิตอากาศภายในเครื่องภาพกิจกรรม กุมภาพันธ์ 2561ปฐมนิเทศหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 14พิธีเปิดศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินและการปฏิบัติการส่งต่ออบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การตรวจความผิดปกติขณะนอนหลับ (Train to be a sleep technician)ธนาคารกรุงไทย มอบเงินสนับสนุนโครงการจัดตั้งห้องผ่าตัดอัจฉริยะธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเมจิบัลแกเรีย ร่วมฉลอง 30 ปี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มอบเงินบริจาคเพื่อส่องกล้องต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่ชมรมนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก” นมธล.รุ่นที่ 1 มอบเงินบริจาคให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินายประกิต อภิสารธรรักษ์ และครอบครัว มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนโครงการจัดตั้งห้องผ่าตัดอัจฉริยะธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเอื้องฟ้า 21 ธรรมศาสตร์ มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนโครงการจัดตั้งห้องผ่าตัดอัจฉริยะธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติภาพกิจกรรม มกราคม 2561


สวัสดีปีใหม่และมอบกระเช้าของขวัญแด่ พล.ต.อ.อิสระพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยาสวัสดีปีใหม่และมอบกระเช้าของขวัญแด่ รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีสวัสดีปีใหม่และมอบกระเช้าของขวัญแด่ ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรีสวัสดีปีใหม่และมอบกระเช้าของขวัญแด่ รศ.ดร.นริศ ชัยสูตรสวัสดีปีใหม่และมอบกระเช้าของขวัญแด่ คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ”โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561”มอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์บริจาคเครื่องตรวจวัดสมรรถภาพของหูชั้นกลางมอบเงินบริจาคเพื่อโครงการจัดตั้งห้องผ่าตัดอัจฉริยะธรรมศาสตร์