สัมนาเชิงปฏิบัติการ ด้านแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธิ์ แนวปฏิบัติราชการ
วันที่
เรื่อง
23-24 กุมภาพันธ์ 2558 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
27 มกราคม 2558 การทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจ ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 
อบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการวิจัย
วันที่
เรื่อง
6 มีนาคม 2558 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
23 มิถุนายน 2557 เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยอย่างไรให้ถูกใจผู้ฟัง
14 พฤษภาคม 2557 ขั้นตอนดำเนินการเพื่อเข้าพิจารณาอนุมัติโครงการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคน
25, 28 เมษายน 2557 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น
 
หน่วยวิเคราะห์แผนงบประมาณและวิจัยสถาบัน
95 หมู่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร 02-926-9451, 0-2926-9296
เว็ปไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนบราวเซอร์ Google Chrome