งบประมาณครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ผลการพิจารณาครุภัณฑ์ (ระหว่างปี) จาก คณะทำงานจัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์ฯ
- ผลการพิจารณารายการครุภัณฑ์ เดือน มิถุนายน 2558 พิจารณาใหม่
- ผลการพิจารณารายการครุภัณฑ์ เดือน มิถุนายน 2558
- ผลการพิจารณารายการครุภัณฑ์ / ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เดือน พฤษภาคม 2558
- ผลการพิจารณารายการครุภัณฑ์ / ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เดือน เมษายน 2558
- ผลการพิจารณารายการครุภัณฑ์ / ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เดือน มีนาคม 2558
- ผลการพิจารณารายการครุภัณฑ์ / ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2558
- ผลการพิจารณารายการครุภัณฑ์ / ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เดือน มกราคม 2558
- ผลการพิจารณารายการครุภัณฑ์ / ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เดือน ธันวาคม 2557
- ผลการพิจารณารายการครุภัณฑ์ / ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เดือน พฤศจิกายน 2557
- ผลการพิจารณารายการครุภัณฑ์ / ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2557
- รายการครุภัณฑ์ที่ให้รวบรวมไว้ก่อน (ให้หน่วยงาน โปรดทบทวนความจำเป็น)
 
การเสนอของบประมาณเพื่อจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ระหว่างปี)
- บันทึกข้อความ เรื่อง การเสนอของบประมาณเพื่อจัดซื้อ/จ้าง ครุภัณฑ์, ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- Flowchart ขั้นตอนการของบประมาณระหว่างปี / ตารางการดำเนินงาน
 
หน่วยวิเคราะห์แผนงบประมาณและวิจัยสถาบัน
95 หมู่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร 02-926-9451, 0-2926-9296
เว็ปไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนบราวเซอร์ Google Chrome