แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
1. แผนยุทธศาสตร์ รพ.ธ. ปีงบประมาณ 2558 - 2562 (ฉบับร่าง)
- แบบเสนอ "โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ รพ.ธ. ประจำปีงบประมาณ 2558"
- แบบสรุป "โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ รพ.ธ. ประจำปีงบประมาณ 2558"
 
 
 
 
หน่วยวิเคราะห์แผนงบประมาณและวิจัยสถาบัน
95 หมู่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร 02-926-9451, 0-2926-9296
เว็ปไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนบราวเซอร์ Google Chrome