โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย"
[ 6 มีนาคม 2558 ]
   
Download เอกสารการอบรม
- การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพ [ นิตยา ตากวิริยะนันท์ RN, Ph.(Nursing) ]
- เขียนโครงการอย่างไร ให้โดนใจ Reader [ รศ. นพ. ชานาญ แท่นประเสริฐกุล MD.MSc ]
 
บรรยากาศการอบรม
 
   

 

 
 
หน่วยวิเคราะห์แผนงบประมาณและวิจัยสถาบัน
95 หมู่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร 02-926-9451, 0-2926-9296
เว็ปไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนบราวเซอร์ Google Chrom