THAMMASAT
UNIVERSITY HOSPITAL
ระบบประกาศราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา)


No.
เรื่อง
วันที่ประกาศ
สิ้นสุดประกาศ
1460
เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา ประจำปี 2561 ลว.22-5-61
2018-05-22 15:12:50
2018-09-30
1459
เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา ประจำปี 2561 ลว.15-5-61
2018-05-15 09:12:29
2018-09-30
1458
เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา ประจำปี 2561 ลว.09-5-61
2018-05-10 09:58:15
2018-09-30
1457
เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา ประจำปี 2561ลว.02-05-61
2018-05-02 16:08:22
2018-09-30
1432
เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา ประจำปี 2561 ลว.10-04-2561
2018-04-23 13:12:05
2018-09-30
1431
เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา ประจำปี 2561ลว.09-04-61
2018-04-23 13:11:29
2018-09-30
1430
เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา ประจำปี 2561 ลว.28-3-61
2018-03-28 16:26:24
2018-09-30
1294
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม 1 รายการ
2017-12-03 15:16:36
2018-09-30
1264
เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา ประจำปี 2561(ครั้งที่4)
2017-11-20 16:28:37
2018-09-30
1263
แผนการจัดซื้อยาและอาหารทางการแพทย์ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 รายการ ลงวันที่ 31 ตุลาคม 60
2017-10-31 13:50:12
2018-09-30
1262
แผนการจัดซื้อยาและอาหารทางการแพทย์ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 รายการ
2017-10-10 14:35:08
2018-09-30
1261
ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา
2017-09-29 17:00:05
2018-09-30
1260
แผนการจัดซื้อ ยาและอาหารทางการแพทย์ ปี งบประมาณ 2561
2017-09-29 16:53:49
2018-09-30
1259
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์
2017-09-29 16:52:39
2018-09-30