THAMMASAT
UNIVERSITY HOSPITAL
ระบบประกาศราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา)


No.
เรื่อง
วันที่ประกาศ
สิ้นสุดประกาศ
1263
แผนการจัดซื้อยาและอาหารทางการแพทย์ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 รายการ ลงวันที่ 31 ตุลาคม 60
2017-10-31 13:50:12
2018-09-30
1262
แผนการจัดซื้อยาและอาหารทางการแพทย์ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 รายการ
2017-10-10 14:35:08
2018-09-30
1261
ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา
2017-09-29 17:00:05
2018-09-30
1260
แผนการจัดซื้อ ยาและอาหารทางการแพทย์ ปี งบประมาณ 2561
2017-09-29 16:53:49
2018-09-30
1259
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์
2017-09-29 16:52:39
2018-09-30