THAMMASAT
UNIVERSITY HOSPITAL
ระบบประกาศราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา)


No.
เรื่อง
วันที่ประกาศ
สิ้นสุดประกาศ
1824
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา ประจำปี 2562 ลงวันที่ 31-10-61
2018-11-01 11:04:11
2019-09-30
1823
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา ประจำปี 2562 ลงวันที่ 31-10-61
2018-11-01 08:39:11
2019-09-30
1822
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา ประจำปี 2562 ลงวันที่ 12-10-61
2018-10-12 15:44:26
2019-09-30
1821
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา ประจำปี 2562 ลงวันที่ 8-10-61
2018-10-08 11:21:05
2019-09-30
1820
รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลว.4/10/2561
2018-10-04 11:31:45
2019-09-30
1819
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ ลว.4/10/61
2018-10-04 11:30:42
2019-09-30