THAMMASAT
UNIVERSITY HOSPITAL
Announced JobsTUH System

[ผลการสอบข้อเขียน]

No.
เรื่อง
วันที่ประกาศ
277
ผลการคัดเลือกพนักงานโรงพยาบาล งบโครงการ (ส่วนข้อเขียนวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง)
2018-01-18 14:17:24
276
ผลการคัดเลือกพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ (ส่วนข้อเขียนวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง)
2018-01-18 14:16:17
265
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานโรงพยาบาล งบโครงการ (ส่วนข้อเขียนวิชา Aptitude Test) จำนวน 3 ตำแหน่ง
2018-01-05 09:13:27
264
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ (ส่วนข้อเขียนวิชา Aptitude Test) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
2018-01-05 09:11:50
263
ประกาศผลการคัดเลือกการทดสอบความรู้ ความถนัด (Aptitude Test)
2018-01-05 09:09:51
256
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล งบโครงการ (ส่วนความรู้เฉพาะตำแหน่ง) ตำแหน่ง ผู้ปฎิบัติงานบริหาร (เจ้าหน้าที่พัสดุ)
2018-01-04 09:18:48