THAMMASAT
UNIVERSITY HOSPITAL
Announced JobsTUH System

[ผลการสอบข้อเขียน]

No.
เรื่อง
วันที่ประกาศ
120
ผลการคัดเลือกพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ (ส่วนข้อเขียนความรู้เฉพาะตำแหน่ง) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
2017-09-13 16:12:09
119
ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์พนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด
2017-09-13 15:07:10
116
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล (ส่วนข้อเขียน) จำนวน 3 ตำแหน่ง
2017-09-12 16:33:46
115
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ ตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 9 ตำแหน่ง
2017-09-12 16:31:47