THAMMASAT
UNIVERSITY HOSPITAL
Announced JobsTUH System

[ผลการสอบข้อเขียน]

No.
เรื่อง
วันที่ประกาศ
497
ผลการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล (ส่วนวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่างยนต์ และเจ้าหน้าที่ช่างอิเล็กทรอนิกส์
2018-06-21 16:53:56
496
ผลการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล (ส่วนทักษะคอมพิวเตอร์) ตำแหน่ง พนักงานธุรการ และ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
2018-06-21 12:46:05
477
ผลการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล (ส่วนทักษะคอมพิวเตอร์)
2018-06-13 09:53:19