THAMMASAT
UNIVERSITY HOSPITAL
Announced JobsTUH System

[ผลการสอบข้อเขียน]

No.
เรื่อง
วันที่ประกาศ
401
ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล (ส่วนวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง)
2018-04-20 09:25:18
400
ผลการคัดเลือกพนักงานโรงพยาบาล งบโครงการ (ส่วนข้อเขียนความรู้เฉพาะตำแหน่ง) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
2018-04-19 15:00:20
399
ผลการคัดเลือกพนักงานโรงพยาบาล งบโครงการ (ส่วนข้อเขียนความรู้เฉพาะตำแหน่ง) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2018-04-19 14:58:13
398
ผลการคัดเลือกพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ (ส่วนความรู้เฉพาะตำแหน่ง) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2018-04-19 14:54:59
384
ผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โภชนาการ (ส่วนวิชาทักษะคอมพิวเตอร์)
2018-04-04 08:03:07
382
ผลการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล (ส่วนวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่างอิเล็กทรอนิกส์
2018-04-03 10:47:31
379
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานโรงพยาบาล งบโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ (ส่วนข้อเขียนวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง) และตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล
2018-03-28 12:53:36