THAMMASAT
UNIVERSITY HOSPITAL
Announced JobsTUH System

[ผลการสอบสัมภาษณ์]

No.
เรื่อง
วันที่ประกาศ
491
ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (วุฒิปริญญาโท)
2018-06-20 13:16:55
490
ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง แพทย์
2018-06-20 13:14:40
485
ผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
2018-06-18 16:15:01
481
ผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล ตำแหน่ง พนักงานช่วยงานโภชนาการ
2018-06-15 10:45:22
480
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานช่วยงานบริการ
2018-06-15 10:44:51
478
ผลการคัดเลือกพนักงานโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ งบโครงการ ตำแหน่ง พนักงานบริการจัดส่ง
2018-06-14 11:29:50
472
ผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
2018-06-07 08:51:57
462
ผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ และ พนักงานช่วยการพยาบาล
2018-05-30 08:43:58
461
ผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกมาช่วยปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ตำแหน่ง พยาบาล และ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล
2018-05-30 08:37:51
234
ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พยาบาล
2017-12-20 08:53:48
99
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล ตำแหน่ง พนักงานช่วยขับรถยนต์ , พนักงานช่วยงานบริการเปล
2017-08-30 14:13:04