THAMMASAT
UNIVERSITY HOSPITAL
Announced JobsTUH System

[ผลการสอบสัมภาษณ์]

No.
เรื่อง
วันที่ประกาศ
271
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งต่างๆ จำนวน 5 ตำแหน่ง
2018-01-12 08:55:39
270
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (พนักงานธุรการ)
2018-01-12 08:50:46
269
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (เจ้าหน้าที่พัสดุ)
2018-01-12 08:48:09
268
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล งบโครงการ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (เจ้าหน้าที่พัสดุ)
2018-01-12 08:23:39
266
ผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (เจ้าหน้าที่ธุรการ)
2018-01-09 10:30:04
261
ผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกมาช่วยปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
2018-01-05 08:33:59
258
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ ตำแหน่ง เภสัชกร
2018-01-04 11:43:16
257
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล งบโครงการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล
2018-01-04 09:21:05
254
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ ตำแหน่ง แพทย์ (เฉพาะทาง) สาขา หู คอ จมูก
2017-12-29 10:29:32
253
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกมาช่วยปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (part-time) จำนวน 2 ตำแหน่ง ตำแหน่ง พยาบาล และตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
2017-12-29 10:27:24
252
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ จำนวน 2 ตำแหน่ง ตำแหน่ง พยาบาล และตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
2017-12-29 10:24:24
250
ผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล ตำแหน่ง พนักงานช่วยงานบริการ
2017-12-26 08:52:59
241
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล งบโครงการ จำนวน 3 ตำแหน่ง
2017-12-22 15:31:56
239
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล
2017-12-22 13:18:27
234
ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พยาบาล
2017-12-20 08:53:48
218
ผลการคัดเลือกพนักงานโรงพยาบาล งบโครงการ ตำแหน่ง นักวิชาการโภชนาการ
2017-11-29 12:59:19
99
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล ตำแหน่ง พนักงานช่วยขับรถยนต์ , พนักงานช่วยงานบริการเปล
2017-08-30 14:13:04