THAMMASAT
UNIVERSITY HOSPITAL
Announced JobsTUH System

[ผลการสอบสัมภาษณ์]

No.
เรื่อง
วันที่ประกาศ
633
ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
2018-10-16 14:12:48
628
ผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ
2018-10-09 09:52:34
624
ผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล
2018-10-02 08:42:40
623
ผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
2018-10-02 08:41:39
622
ผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
2018-10-02 08:36:17