THAMMASAT
UNIVERSITY HOSPITAL
Announced JobsTUH System

[เปิดรับสมัครงาน]

No.
เรื่อง
วันที่ประกาศ
484
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเป็นพนักงานโรงพยาบาล งบโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
2018-06-18 09:09:08
483
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเป็นพนักงานโรงพยาบาล งบโครงการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล และ พนักงานช่วยงานบริการ
2018-06-18 09:08:13
482
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2018-06-15 13:46:01
394
ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล ตำแหน่ง พนักงานช่วยงานโภชนาการ
2018-04-09 13:35:36
274
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ ตำแหน่ง นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย
2018-01-16 14:38:52
152
รับสมัครบุคคลภายนอกมาช่วยปฏิบัติงานในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 3 ตำแหน่ง
2017-10-11 09:37:08
140
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ ตำแหน่ง พยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล
2017-10-02 15:14:07