THAMMASAT
UNIVERSITY HOSPITAL
Announced JobsTUH System

[เปิดรับสมัครงาน]

No.
เรื่อง
วันที่ประกาศ
554
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 ตำแหน่ง
2018-08-09 08:19:30
552
ประกาศเปิดรับสมัครเพื่อทดสอบความรู้ ความถนัด (Aptitude Test)
2018-08-06 14:28:46
551
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ จำนวน 7 ตำแหน่ง
2018-08-05 19:44:23
550
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ จำนวน 7 ตำแหน่ง
2018-08-05 19:42:37
549
ประกาศเปิดรับสมัครพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล จำนวน 12 ตำแหน่ง
2018-08-02 17:14:20
394
ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล ตำแหน่ง พนักงานช่วยงานโภชนาการ
2018-04-09 13:35:36
274
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ ตำแหน่ง นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย
2018-01-16 14:38:52
152
รับสมัครบุคคลภายนอกมาช่วยปฏิบัติงานในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 3 ตำแหน่ง
2017-10-11 09:37:08
140
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ ตำแหน่ง พยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล
2017-10-02 15:14:07