THAMMASAT
UNIVERSITY HOSPITAL
Announced JobsTUH System

[เปิดรับสมัครงาน]

No.
เรื่อง
วันที่ประกาศ
278
ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล จำนวน 8 ตำแหน่ง
2018-01-19 16:20:41
275
ประกาศรับสมัครพนักงานที่จ้างจากเงินรายได้โรงพยาบาลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 ตำแหน่ง
2018-01-18 08:47:23
274
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ ตำแหน่ง นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย
2018-01-16 14:38:52
272
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ตำแหน่ง
2018-01-16 11:54:58
267
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกพนักงานโรงพยาบาล งบโครงการ จำนวน 3 ตำแหน่ง
2018-01-10 14:48:43
259
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ ตำแหน่งแพทย์ (เฉพาะทาง) สาขา เวชกรรมฟื้นฟู
2018-01-04 12:04:32
249
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ ตำแหน่ง แพทย์ (เฉพาะทาง) สาขารังสี
2017-12-25 10:49:33
152
รับสมัครบุคคลภายนอกมาช่วยปฏิบัติงานในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 3 ตำแหน่ง
2017-10-11 09:37:08
140
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ ตำแหน่ง พยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล
2017-10-02 15:14:07