THAMMASAT
UNIVERSITY HOSPITAL
Announced JobsTUH System

[เปิดรับสมัครงาน]

No.
เรื่อง
วันที่ประกาศ
197
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล งบโครงการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
2017-11-17 16:10:05
196
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล จำนวน 12 ตำแหน่ง
2017-11-16 13:55:17
192
ประกาศรับสมัครพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ ตำแหน่ง แพทย์ (เฉพาะทาง) สาขารังสี
2017-11-14 14:20:43
189
รับสมัครแพทย์ใช้ทุนรัฐบาลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและส่งไปเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง สาขาจิตเวชศาสตร์ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น และสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน
2017-11-13 13:35:26
152
รับสมัครบุคคลภายนอกมาช่วยปฏิบัติงานในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 3 ตำแหน่ง
2017-10-11 09:37:08
140
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ ตำแหน่ง พยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล
2017-10-02 15:14:07