THAMMASAT
UNIVERSITY HOSPITAL
Announced JobsTUH System

[เปิดรับสมัครงาน]

No.
เรื่อง
วันที่ประกาศ
125
รับย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2017-09-22 11:41:43
117
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานโรงพยาบาล งบโครงการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยงานขับรถยนต์
2017-09-13 09:53:58
50
ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล ตำแหน่งที่สอบคอมฯและข้อเขียน จำนวน 5 ตำแหน่ง
2017-07-20 10:15:25
49
ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล ตำแหน่งที่สอบข้อเขียน จำนวน 8 ตำแหน่ง
2017-07-20 10:09:45
8
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ ตำแหน่ง เภสัชกร
2017-05-31 22:11:53
7
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เภสัชกร
2017-05-31 22:10:23
6
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล
2017-05-31 22:09:17
5
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ ตำแหน่ง พยาบาล
2017-05-31 22:08:22
4
รับสมัครบุคคลภายนอกมาช่วยปฏิบัติงานในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
2017-05-31 22:07:06