THAMMASAT
UNIVERSITY HOSPITAL
Announced JobsTUH System

[เปิดรับสมัครงาน]

No.
เรื่อง
วันที่ประกาศ
768
ประกาศรับบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพยาบาล งบโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องเลเซอร์ (ประจำศูนย์เลสิกธรรมศาสตร์)
2019-01-21 11:25:18
765
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพยาบาล งบโครงการ ต.นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ และต.พนักงานธุรการ
2019-01-21 09:55:14
763
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพยาบาล ประเภท ประจำ ตำแหน่ง แพทย์ (เฉพาะทาง) สาขาอายุรกรรม
2019-01-18 15:15:17
755
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ รพ. จำนวน 7 ตำแหน่ง
2019-01-11 08:36:07
754
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ รพ. จำนวน 8 ตำแหน่ง
2019-01-11 08:35:24
625
รับสมัครบุคคลภายนอกมาช่วยปฏิบัติงานในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 3 ตำแหน่ง
2018-10-02 08:44:17
620
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพยาบาล ตำแหน่ง พยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล
2018-10-01 11:59:18