THAMMASAT
UNIVERSITY HOSPITAL
Announced JobsTUH System

[เปิดรับสมัครงาน]

No.
เรื่อง
วันที่ประกาศ
412
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพยาบาล งบโครงการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยงานบริการเปล และ พนักงานช่วยงานบริการ
2018-04-25 15:14:08
411
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพยาบาล งบโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ และพนักงานช่วยการพยาบาล
2018-04-25 15:10:57
407
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพยาบาลประเภท ประจำ ตำแหน่ง แพทย์ (เฉพาะทาง) สาขา สูติ-นรีเวชกรรม
2018-04-20 16:19:50
406
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ ตำแหน่ง กายอุปกรณ์
2018-04-20 16:17:26
405
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง แพทย์ (เฉพาะทาง) สาขาศัลยกรรม
2018-04-20 16:13:25
394
ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล ตำแหน่ง พนักงานช่วยงานโภชนาการ
2018-04-09 13:35:36
274
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ ตำแหน่ง นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย
2018-01-16 14:38:52
152
รับสมัครบุคคลภายนอกมาช่วยปฏิบัติงานในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 3 ตำแหน่ง
2017-10-11 09:37:08
140
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ ตำแหน่ง พยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล
2017-10-02 15:14:07