THAMMASAT
UNIVERSITY HOSPITAL
Announced JobsTUH System

[รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ]

No.
เรื่อง
วันที่ประกาศ
279
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ ตำแหน่ง แพทย์ (เฉพาะทาง) สาขาจักษุ
2018-01-22 08:36:31
273
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานโรงบาล งบโครงการ จำนวน 3 ตำแหน่ง
2018-01-16 13:24:35
237
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานโรงบาล ประเภทประจำ จำนวน 2 ตำแหน่ง ตำแหน่ง พยาบาล และตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
2017-12-22 11:44:26
236
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลภายนอกมาช่วยงานปฏิบัติงานในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (Part-time) ตำแหน่ง พยาบาล และตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
2017-12-22 11:42:40