THAMMASAT
UNIVERSITY HOSPITAL
Announced JobsTUH System

[รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ]

No.
เรื่อง
วันที่ประกาศ
771
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความถนัด (Aptitude Test)
2019-01-21 14:51:23
770
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ จำนวน 6 ตำแหน่ง
2019-01-21 14:48:27
769
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2019-01-21 14:44:18
767
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลภายนอกมาช่วยปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ ประจำ งานธนาคารเลือด
2019-01-21 10:09:57
766
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานโรงพยาบาล งบโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วงไป
2019-01-21 10:01:12
764
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลภายนอกมาช่วยปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ ประจำ งานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
2019-01-21 09:20:40