THAMMASAT
UNIVERSITY HOSPITAL
Announced JobsTUH System

[รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ]

No.
เรื่อง
วันที่ประกาศ
640
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพยาบาล งบโครงการ 2 ตำแหน่ง
2018-10-22 13:50:13
639
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ ตำแหน่งต่างๆ
2018-10-22 13:48:20
638
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความถนัด (Aptitude Test)
2018-10-22 13:46:44