THAMMASAT
UNIVERSITY HOSPITAL
Announced JobsTUH System

[รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ]

No.
เรื่อง
วันที่ประกาศ
194
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลภายนอกมาช่วยงานปฏิบัติงานในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ประเภท Part-time ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
2017-11-16 13:32:33
188
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง ทันตแพทย์ สังกัดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
2017-11-10 11:33:21
184
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพยาบาล งบโครงการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
2017-11-06 15:21:17