THAMMASAT
UNIVERSITY HOSPITAL
Announced JobsTUH System

[รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ]

No.
เรื่อง
วันที่ประกาศ
410
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
2018-04-25 08:33:44
409
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพยาบาล งบโครงการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
2018-04-24 16:15:29
404
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลภายนอกมาช่วยปฏิบัติงานใน รพ. ตำแหน่ง พยาบาล
2018-04-20 14:47:44
403
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ ตำแหน่ง พยาบาล และ ผู้ช่วยพยาบาล
2018-04-20 14:45:10
397
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 7 ตำแหน่ง
2018-04-19 14:31:54
377
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล (เพิ่มเติม)
2018-03-27 11:12:25
368
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้
2018-03-22 17:05:46