THAMMASAT
UNIVERSITY HOSPITAL
Announced JobsTUH System

[รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ]

No.
เรื่อง
วันที่ประกาศ
498
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานช่วยงานบริการ
2018-06-21 16:55:53
495
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลภายนอกมาช่วยปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
2018-06-21 08:28:01
494
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ (วุฒิปริญญาโท) และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2018-06-20 16:11:13
493
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความถนัด (Aptitude Test)
2018-06-20 16:07:53
492
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 4 ตำแหน่ง
2018-06-20 15:47:40
469
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
2018-06-06 10:34:15
468
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล จำนวน 6 ตำแหน่ง
2018-06-06 10:31:17