THAMMASAT
UNIVERSITY HOSPITAL
Announced PurchaseTUH System

[ผลประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา]

No.
เรื่อง
วันที่ประกาศ
300
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจวิเคราะห์หาภูมิต้านทาน (IgE/IgG/IgM) ต่อสารภูมิแพ้ในเลือด แบบอัตโนมัติ จำนวน ๔๘ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
2019-01-18 10:14:59
298
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดส่วนปลายด้วยบอลลูน (Balloon dilatation catheter) ทนแรงดันมากกว่า ๒๐ atm จำนวน ๙๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-17 14:20:33
297
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตะแกรงกรองลิ่มเลือดหลอดเลือดดำใหญ่ (IVC Interruption device หรือ IVC Filter) จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-17 14:19:07
291
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรและเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจและสาย จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-02 17:08:49
290
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติและเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจและสาย จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-02 17:06:23
289
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสวนหัวใจเพื่อการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าภายในห้องหัวใจ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-02 17:03:46
286
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดท่อต่อช่องสมอง (External ventricular drainage system) จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-12-27 14:45:38
283
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดในสิ่งส่งตรวจ แบบอัตโนมัติ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-12-24 13:52:36
282
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-12-24 13:51:44
280
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพลาสติกดามข้อเท้าและอุปกรณ์พยุงส้นเท้าและฝ่าเท้า จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-12-17 11:19:56
278
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Thinprep Pap Test จำนวน 13,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-12-13 10:22:14
276
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ BISHOP Microcatheter จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-12-12 10:53:53
274
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเสริมความแข็งแรงทดแทนปล้องกระดูกหรือกระดูกสันหลัง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-12-04 13:53:58
273
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าของสมองส่วนลึก จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-12-04 13:49:31
272
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)
2018-12-03 14:22:38
271
ยกเลิกรายการตามประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
2018-12-03 14:15:10
270
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับงานรากฟันเทียมและทำฟันปลอม จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-11-29 16:36:16
269
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับงานรากฟันเทียมและงานครอบฟัน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-11-29 16:34:07
268
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสำหรับตรวจทางห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาและระดับยา ในสิ่งส่งตรวจ แบบอัตโนมัติ จำนวน ๒๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-11-29 14:08:56
267
ประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาชนิดและปริมาณของฮีโมโกลบินในเลือด สำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ จำนวน ๒๔,๐๐๐ เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-11-29 14:06:51
266
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสวนหัวใจหลอดเลือดขนาดเล็ก จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-11-27 18:38:07
265
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อTAZUNA BALLOON จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-11-27 18:35:38
264
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อFinecross Microcatheter ๑.๘ FR จำนวน ๑๐๐ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-11-27 18:33:36
263
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องกรอความถี่สูงเพื่อการขยายโคโรนารี่ด้วยหัวกรอกากเพชร จำนวน 30 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-11-27 18:31:01
260
ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นใยสังเคราะห์แทนผนังท้องชนิดเมมเบรน ความยาว 16-20 ซม. จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-11-22 15:12:46
259
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อสายสวนสองช่องแบบกึ่งถาวรสำหรับฟอกเลือดล้างไต (Semi-Permanent Double Lumen Hemodialysis Catheter) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-11-22 15:09:40
258
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขดลวดค้ำยันที่ใช้กับหลอดเลือดภายในกะโหลกศีรษะ จำนวน ๘๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-11-21 18:17:08
257
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายลวดนำสายสวนขนาดเล็กพิเศษ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-11-21 18:12:20
256
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับงานฝังรากฟันเทียม จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-11-21 18:08:40
255
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดส่วนปลายด้วยบอลลูน ทนแรงดันน้อยกว่าเท่ากับ ๒๐ atm จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-11-21 18:06:43
252
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนเพื่อระบายของเหลวหรือลมออกจากร่างกายผ่านผิวหนัง และเซ็ทนำก่อนใส่สายระบาย จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-11-21 16:28:47
251
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนเพื่อระบายของเหลวหรือลมออกจากร่างกายผ่านผิวหนัง และอนุภาคอุดกั้นหลอดเลือด จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-11-20 17:07:50
250
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดและสายลวดนำสายสวน จำนวน ๒๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-11-20 17:06:23
249
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับสารเคมี และชุดน้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาในสิ่งส่งตรวจ แบบอัตโนมัติ จํานวน ๕๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-11-20 17:05:14
248
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-11-20 17:03:48
244
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-11-14 16:12:38
243
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตะแกรงกรองลิ่มเลือดหลอดเลือดดำใหญ่ (IVC Interruption device หรือ IVC Filter) จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-11-14 16:07:22
242
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์และแถบตรวจสารเคมีในปัสสาวะแบบอัตโนมัติ จำนวน ๔๖๐,๐๐๐ เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-11-14 14:26:40
241
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์สลายลิ่มเลือดหลอดเลือดในสมอง จำนวน ๖๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-11-14 13:43:22
240
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับปิดรูรั่วที่ผนังห้องหัวใจเอเตรียมชนิดแอมพลาสเซอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-11-14 13:40:33
239
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสวนส่งลูกโป่งและสายลวดนำสายสวนขนาดเล็กพิเศษ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-11-14 13:38:06
238
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับจี้ทำลายเนื้องอกด้วยคลื่นความถี่วิทยุ-Disposable MWA Antenna จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-11-14 13:35:44
237
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยหัวกรอกากเพชร จำนวน ๔๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-11-14 13:30:13
236
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน 104 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-11-13 11:45:00
234
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัว จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-11-09 16:04:05
233
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถเข็นนั่งและอุปกรณ์หัดเดิน จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-11-09 16:01:45
227
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ (Viabahn) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-11-06 18:30:25
226
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกันปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-11-06 18:28:04
225
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน ๔๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-11-06 18:24:57
219
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ สีเหลือง จำนวน ๔๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-10-31 16:57:05
218
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ ใส ๓ ชิ้น จำนวน ๔๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-10-31 16:54:21
216
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขดลวดพร้อมอุปกรณ์สำหรับปล่อย ชนิดปลดได้ จำนวน ๑๐๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-10-31 09:25:52
214
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ ใส ๔ ขา จำนวน ๕๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-10-25 17:19:51
211
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อท่อระบายน้ำดีและท่อถ่างขยายลำไส้ใหญ่ชนิดโลหะ จำนวน ๑๑ รายการ
2018-10-22 10:12:12
210
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ใช้ร่วมกับกล้องส่องตรวจทางเดินอาหาร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-10-22 10:10:26
209
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับกายอุปกรณ์ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-10-22 10:07:20
206
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและน้ำยาทดสอบงานห้องแบคทีเรีย จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
2018-10-17 11:38:50
205
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและอุปกรณ์ในการทำการปฏิสนธิภายนอกร่างกาย ของห้องปฏิบัติการเด็กหลอดแก้ว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
2018-10-17 11:37:18
204
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการบูรณะฟันบนรากฟันเทียม จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-10-17 08:25:37
198
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อ Xen Glaucoma Gel Implant (XEN๔๕) จำนวน ๖๐ กล่อง
2018-10-09 15:36:24
176
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับจี้ทำลายเนื้องอกด้วยคลื่นความถี่วิทยุ-Leveen จำนวน ๘๗ รายการ
2018-10-02 15:04:31
174
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออนุภาคอุดกั้นหลอดเลือดและแผ่นห้ามเลือด จำนวน ๑๔ รายการ
2018-09-25 19:17:38
173
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดส่วนปลายด้วยบอลลูน ทนแรงดันมากกว่า ๒๐ atm จำนวน ๔๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-09-25 18:58:05
172
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาวพิเศษเพื่อการรักษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-09-25 18:56:56
171
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับจี้ทำลายเนื้องอกด้วยคลื่นความถี่วิทยุ-Cool tip จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-09-25 18:54:53
170
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สลายลิ่มเลือดภายในหลอดเลือดด้วยวิธีกลศาสตร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-09-25 18:52:33
169
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อท่อนำสายสวนเข้าหลอดเลือดชนิดยาวพิเศษ จำนวน ๖๕ รายการ
2018-09-25 18:38:17
163
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔๐ รายการ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-09-25 14:06:27
153
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูป จำนวน 8 รายการ
2018-09-18 16:02:24
140
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อตรวจภายในหัวใจและหลอดเลือด จำนวน ๕๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-09-13 09:37:46
139
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน ชนิดติดใบมีด จำนวน ๗๕ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-09-13 09:33:45
123
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหารจำนวน 6 หมวด ประจำปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-09-07 14:43:25
122
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหารจำนวน 6 หมวด ประจำปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-09-07 14:39:01
84
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหาร หมวด ซ. ประเภทอาหารทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (งวดที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-08-07 16:13:17