THAMMASAT
UNIVERSITY HOSPITAL
Announced PurchaseTUH System

[สอบราคา]

No.
เรื่อง
วันที่ประกาศ
49
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพาะเชื้อวัณโรคชั้น 3 อาคารกิตติวัฒนา จำนวน 1 งาน
2017-08-24 16:53:50
48
ประกาศสอบราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหมู่เลือดและชุดน้ำยาตรวจการเข้ากันได้ของเลือด จำนวน ๕ รายการ
2017-08-24 13:00:21
47
ประกาศสอบราคา ซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตเข้มข้น โดยใช้เครื่องแยกส่วนประกอบของโลหิต แบบอัตโนมัติ (Platelet Apheresis Kit) จำนวน 450 ชุด
2017-08-24 12:59:27
46
ประกาศสอบราคาซื้อ Crepe Paper จำนวน ๒ รายการ
2017-08-24 12:57:45
45
ประกาศสอบราคาซื้อ น้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ นีโอดีชเชอร์ เซปโต้คลีน ขนาด ๕ ลิตร จำนวน ๒๔๐ แกลลอน
2017-08-24 12:56:25
44
ประกาศสอบราคาซื้อ ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อไทเวค จำนวน ๘ รายการ
2017-08-24 12:54:03
43
ประกาศสอบราคาซื้อ Transducer disposable (1 สาย) จำนวน 2,200 ชุด
2017-08-24 11:59:44
42
ประกาศสอบราคาซื้อแถบตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน 342,000 ชิ้น
2017-08-24 11:54:56
41
ประกาศสอบราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดแดงเอออร์ต้า จำนวน 2 รายการ
2017-08-24 11:54:11
40
ประกาศสอบราคาซื้อ Disposable Mask ชนิดคล้องหู จำนวน 26,500 กล่อง
2017-08-24 11:52:09
39
ประกาศสอบราคาซื้อ Threeway stopcock, disposable จำนวน 102,000 อัน
2017-08-24 11:47:22
38
ประกาศสอบราคาซื้อผ้าซับ (gauze pad) จำนวน 2 รายการ
2017-08-24 11:46:37
37
ประกาศสอบราคาซื้อขวดอาหารเลี้ยงเชื้อจากเลือด จำนวน 3 รายการ
2017-08-24 11:44:46
36
ประกาศสอบราคาซื้อ Catheter I.V. จำนวน 4 รายการ
2017-08-24 11:31:53
35
ประกาศสอบราคาซื้อหน้ากากใช้ครั้งเดียวลดความเสี่ยงการติดเชื้อ (Mask N95) จำนวน 12,700 ชิ้น
2017-08-24 10:27:05
33
ประกาศสอบราคาซื้อ Gloves Surgical Sterile (ถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรม,มีแป้ง) จำนวน 6 รายการ
2017-08-24 10:25:37
31
ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นอิเลคโทรดใช้ตรวจตดิดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG electrode จำนวน 2 รายการ
2017-08-24 10:24:26
30
สอบราคาซื้อ Endotracheal Tube With cuff ชนิดซิลิโคน
2017-08-24 10:18:48
19
สอบราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูน จำนวน1,000 เส้น
2017-08-18 16:42:55