สรุปแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติงาน
เรื่อง: สรุปแผนปฏิบัติราชการ รพธ. ปี 2557

• อัพเดทโดย Administrator 16-07-56 เวลา 17:13 น
   
เรื่อง: แผนยุทธศาสตร์ รพธ. (2556-2559) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ 2556

• อัพเดทโดย Administrator 30-07-56 เวลา 11:19 น
   
เรื่อง: แผนยุทธศาสตร์ รพธ. (2556-2559)

• อัพเดทโดย Administrator 25-12-55 เวลา 11:26 น
   
เรื่อง: แผนปฏิบัติราชการ รพธ. (2556-2557)

• อัพเดทโดย Administrator 25-12-55 เวลา 11:26 น
 
หน้าหลัก
สำหรับผู้ดูแลระบบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เกี่ยวกับเรา | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
   
หน่วยงานภายใน    
คณะแพทยศาสตร์   กลุ่มงานการพยาบาล   งานห้องปฎิบัติการเทคนิคการแพทย์  
HA Quality Service   องค์กรแพทย์ธรรมศาสตร์   หน่วยตรวจวินิจฉัยการแพทย์  
คลินิกสุขภาพจิต   งานกายภาพบำบัด   สำนักงานอัตโนมัติ  
ชมรมผู้ป่วยโรคหืด   งานธนาคารเลือด   ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี  
ศูนย์ข้อมูลกลางเวชภัณฑ์   ศูนย์ข้อมูลยา รพธ.   ศูนย์เลสิกธรรมศาสตร์  
สำนักบริหารแผนและการคลัง          
Copyright © 2013 Thammasat Hospital. All rights reserved. | By Siriwimon
เว็บไซต์เวอร์ชั่นนี้จะแสดงผลได้ดีใน ie และ Firefox