>> ย้อนกลับไปหน้า รวมหัวข้อข่าว <<
#
ชื่อรื่อง
ไฟล์แนบ
อัพเดทเมื่อ
2496 ประกวดราคาซื้ออาหาร จำนวน 7 หมวด (งวดที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงประกาศประกวดราคา อาหาร 7 หมวด 10-03-60 FINAL.pdf 2017-03-09 12:26:35
2494 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้ออาหาร จำนวน 7 หมวด (งวดที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR FOOD 2.pdf 2017-03-01 09:43:52
2421 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหน่วยตรวจผู้ป่วยนอก นอกเวลาราชการ จำนวน 1 งาน taor_03_010160.pdf 2017-01-06 09:33:34
2418 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำส่วนกลาง บริเวณด้านข้างงานกายภาพบำบัด จำนวน 1 งาน taor_01_010160.pdf 2017-01-04 14:56:01
2204 ประกาศประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิตแบบ 4 ถุง ขนาด 450 ซีซี จำนวน 3400 แพ็ค K005_12_2559.pdf 2016-12-21 17:22:22
2038 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเก็บเกล็ดโลหิต โดยใช้เครื่องแยกโลหิตและส่วนประกอบของโลหิตแบบอัตโนมัติ (Double Dose) จำนวน ๑,๘๘๐ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ K004_11_2559.pdf 2016-11-26 12:26:32
2033 เผยแพร่ ประกาศร่าง TOR ถุงบรรจุโลหิตแบบ 4 ถุง ขนาด 450 ซีซี K002_11_2559.pdf 2016-11-25 12:21:59
1739 เผยแพร่ ประกาศร่าง TORชุดเก็บเกล็ดโลหิต โดยใช้เครื่องแยกโลหิตและส่วนประกอบของโลหิตแบบอัตโนมัติ (Double Dose) K001_11_2559.pdf 2016-11-02 17:10:51
1632 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ R0002_10-_2559.pdf 2016-10-25 07:18:31
1572 ประกาศเผยแพร่ร่าง TOR จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ ระยะเวลา 10 เดือน R001_10_2559.pdf 2016-10-07 10:37:30
1555 ประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลว จำนวนไม่เกิน 720,000 ลูกบาศก์เมตร 008_09_2559.pdf 2016-09-23 09:31:44
1438 ประกวดราคาซื้ออาหาร ๕ หมวด (งวดที่ ๑) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประกาศ e-auction อาหาร 2560.pdf 2016-09-05 17:59:05
1397 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย จำนวน 1 งาน tna_780959.pdf 2016-09-01 18:34:28
1396 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 งาน tna_770959.pdf 2016-09-01 18:31:26
1395 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ tna_760959.pdf 2016-09-01 18:29:21
1351 ประกาศร่าง TOR จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ จำนวน 1 งาน TOR ระบบปรับอากาศ.pdf 2016-08-26 16:09:10
1333 ร่าง TOR , ประกาศประกวดราคาซื้ออาหาร จำนวน 5 หมวด (งวดที่ 1) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR Food Siriporn 25-8-59.pdf 2016-08-25 16:10:29
1207 ร่างขอบเขตงาน (TOR) จ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตรายของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 งาน tna_690859.pdf 2016-08-15 19:13:51
1206 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมารักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ,โรงอาหารศูนย์สุขศาสตร์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ tna_680859.pdf 2016-08-15 18:56:05
564 ประกวดราคาซื้อเครื่องทำน้ำเย็นและหอผึ่งเย็น จำนวน 5 รายการ ประกาศขายแบบท่อน้ำเย็น.pdf 2016-06-20 16:18:23
385 ประกวดราคาซื้ออาหาร จำนวน 7 หมวด งวดที่ 2 tna_710359.pdf 2016-03-17 16:21:51
372 TOR ออกซิเจนเหลว wan004_10_2559.pdf 2015-10-21 17:24:58
365 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ,โรงอาหารศูนย์สุขศาสตร์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ tna_670958.pdf 2015-09-09 18:44:34
364 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 งาน tna_660958.pdf 2015-09-09 18:41:38
363 ประกวดราคาซื้ออาหาร จำนวน 5 หมวด (งวดที่ 1) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ taor_09_001.pdf 2015-09-09 12:21:56
360 TOR จ้างเหมารักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ,และโรงอาหารศูนย์สุขศาสตร์ จำนวน 1 งาน tna_630858.pdf 2015-08-26 19:38:24
358 TOR จ้างเหมาทำความสะอาดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 งาน tna_610858.pdf 2015-08-21 18:20:49
354 ประกวดราคาซื้ออาหาร จำนวน 5 หมวด (งวดที่ 1) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2559 taor_08_001.pdf 2015-08-19 16:17:07
353 จ้างปรับปรุงงานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction CCU.pdf 2015-08-18 19:29:30
352 จ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยสูติกรรมพิเศษ ชั้น ๕ อาคารกิตติวัฒนา (ระยะที่ ๒) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction สูติพิเศษ.pdf 2015-08-10 18:27:44
351 จ้างปรับปรุงงานการพยาบาลผู้ป่วยระยะสั้น จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิส์ e-Auction SSU.pdf 2015-08-10 18:26:28
350 จ้างปรับปรุงงานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR CCU.pdf 2015-08-05 17:44:57
349 จ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยสูติกรรมพิเศษ ชั้น ๕ อาคารกิตติวัฒนา (ระยะที่ ๒) TOR สูติกรรมพิเศษ.pdf 2015-07-29 19:18:05
348 จ้างปรับปรุงงานการพยาบาลผู้ป่วยระยะสั้น จำนวน ๑ งาน TOR SSU 20-07-58.pdf 2015-07-21 11:11:10
342 โครงการปรับปรุงหอผู้ป่วยหู คอ จมูกและทันตกรรม ชั้น ๖ อาคารดุลโสภาคย์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ MOD ENT 23-06-58.pdf 2015-06-24 16:56:26
341 โครงการปรับปรุงพื้นที่หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรมสามัญ ๒ ชั้น ๕ อาคารดุลโสภาคย์ TOR MOD 10-06-2015.pdf 2015-06-10 09:06:57
340 ร่าง TOR , ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยหู คอ จมูกและทันตกรรม ชั้น ๖ อาคารดุลโสภาคย์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR ENT 03-06-2558.pdf 2015-06-03 16:39:54
331 ประกาศประกวดราคาซื้ออาหาร จำนวน 5 หมวด (งวดที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ taor_03_001.pdf 2015-03-05 09:46:59
330 ประกาศเผยแพร่ร่าง TOR ซื้ออาหาร จำนวน 5 หมวด (งวดที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ taor_02_001.pdf 2015-02-17 15:16:28
314 ประกาศประกวดราคาซื้ออกซิเจนเหลว จำนวนไม่เกิน 500,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ wan061_10_2557.pdf 2014-10-10 11:14:42
282 ประกาศกำหนดขอบเขต (TOR) ออกซิเจนเหลว wan046_08_2557.pdf 2014-08-27 16:20:30
281 ประกวดราคาซื้ออาหาร จำนวน 6 หมวด (งวดที่ 1) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ tna_420857.pdf 2014-08-26 17:59:30
237 ประกาศประกวดราคาซื้ออาหาร จำนวน 6 หมวด (งวดที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ tna_400357.pdf 2014-03-12 15:36:46
204 ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารจำนวน 6 หมวด (งวดที่1) ครั้งที่ 2 tna_341156.pdf 2013-11-29 16:59:12
200 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ หอพักบุคลากรโรงพยาบาล อาคาร 1 และอาคาร 2 และโรงอาหารศูนย์สุขศาสตร์ ระยะเวลา 10 เดือน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 tna_301156.pdf 2013-11-22 09:11:48
183 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องทันตศัลยกรรม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ tnai11-1056 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องทันตศัลยกรรม จำนวน 1.pdf 2013-11-04 10:01:19
174 ร่างขอบเขตงาน TOR งานปรับปรุงห้องทันตศัลยกรรม อาคารราชสุดา ชั้น 2 tnai10-1056 TOR งานปรับปรุงห้องทันตศัลยกรรม.pdf 2013-10-16 16:16:10
121 ประกาศสอบราคาซื้อออกซิเจนเหลว 010_9_2556.pdf 2013-09-16 13:28:08
99 ประกาศเผยแพร่ประกวดราคาซื้ออาหารจำนวน 6 หมวด (งวดที่ 1) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ na_090856.pdf 2013-08-30 08:16:42
98 ประกาศเผยแพร่ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ,หอพักบุคลากรโรงพยาบาล อาคาร1และ2 และโรงอาหารศูนย์สุขศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ na_080856.pdf 2013-08-30 08:15:00
95 ประกาศกำหนดขอบเขตร่าง TOR ซื้อออกซิเจนเหลว wan01_09_2556.pdf 2013-08-26 11:19:17
90 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ,หอพักบุคลากรโรงพยาบาล อาคาร ๑ อาคาร ๒ และโรงอาหารศูนย์สุขศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ na_050856.pdf 2013-08-21 11:46:46
89 ร่างขอบเขต TOR จัดซื้ออาหาร จำนวน 6 หมวด ฉบับปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1 na_030856.pdf 2013-08-19 18:13:47
88 ร่างขอบเขต TOR จ้างเหมารักษาความปลอดภัย na_040856.pdf 2013-08-19 18:07:20
83 ประกาศเผยแพร่ TOR ซื้ออาหาร จำนวน 6 หมวด na_020856.pdf 2013-08-13 15:19:00
75 ประกาศเผยแพร่ร่าง TOR จ้างเหมาทำความสะอาดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ na_01-8-56.pdf 2013-08-06 11:27:23
74 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ ชั้น 6 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ tnai07-0756.pdf 2013-07-18 14:19:52
72 ร่างขอบเขตงาน TOR งานปรับปรุงพื้นที่หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ ชั้น 6 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 2 tnai05-0756.pdf 2013-07-08 15:52:06
65 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ tmay010556.pdf 2013-05-03 14:15:45
59 เผยแพร่ร่างขอบเขตงาน (TOR) ซื้อเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ tmay030456.pdf 2013-04-17 15:42:33