>> ย้อนกลับไปหน้า รวมหัวข้อข่าว <<
#
ชื่อรื่อง
ไฟล์แนบ
อัพเดทเมื่อ
2505 ประกาศสอบราคาจ้างตัดเย็บผ้า จำนวน 43 รายการ tna_08_06_2560.pdf 2017-06-09 17:28:36
2504 ประกาศสอบราคาจ้างตัดเย็บผ้าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ จำนวน 16 รายการ tna_07_05_2560.pdf 2017-05-29 17:30:35
2503 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ่อสูบน้ำเสียบริเวณด้านข้างงานกายภาพ จำนวน 1 งาน taor_09_30052560.pdf 2017-05-29 15:40:36
2501 ประกาศสอบราคาจัดซื้อผ้าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ จำนวน 7 รายการ tna_06_05_2560.pdf 2017-05-12 15:33:58
2500 ประกาศสอบราคาจัดซื้อผ้าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 รายการ tna_05_05_2560.pdf 2017-05-12 15:31:30
2499 ประกาศสอบราคาจัดซื้อผ้าสีขาวคราม จำนวน 4 รายการ tna_04_05_2560.pdf 2017-05-12 15:29:05
2039 ประกาศสอบราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหมู่เลือดและชุดน้ำยาตรวจการเข้ากันได้ของเลือด จำนวน ๕ รายการ K003_11_2559.pdf 2016-11-26 12:28:48
2035 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อยา Albumin human inj 20% 50 ml ยกเลิก 001-2560.pdf 2016-11-25 15:13:25
2034 ประกาศสอบราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหมู่เลือดและชุดน้ำยาตรวจการเข้ากันได้ของเลือด จำนวน ๕ รายการ K003_11_2559.pdf 2016-11-25 12:48:58
1975 ประกาศสอบราคาซื้อชุดเยี่ยมไข้ จำนวน 9,750 ชุด ครั้งที่ 2 tna_031059.pdf 2016-11-23 17:15:41
1574 ประกาศสอบราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูน จำนวน 1,000 เส้น TKOI_011059.pdf 2016-10-11 12:56:37
1573 ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์วัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 22 รายการ tna_011059.pdf 2016-10-08 11:35:18
1571 ประกาศสอบราคาซื้อชุดเยี่ยมไข้ จำนวน 10,260 ชุด tna_011059.pdf 2016-10-03 16:05:47
1527 ประกาศสอบราคาซื้อซองซิป จำนวน 14 รายการ tna_820959.pdf 2016-09-21 17:20:59
1526 ประกาศสอบราคาจัดซื้อสอบราคาซื้อกระดาษชำระ จำนวน 3 รายการ tna_810959.pdf 2016-09-21 17:17:23
1525 ประกาศสอบราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ๘๐ แกรม ขนาด เอ ๔ จำนวน 21,900 รีม tna_800959.pdf 2016-09-21 17:14:14
1492 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผนังทางเข้าด้านหน้าอาคาร ม.ร.ว. สุวพรรณ์ สนิทวงศ์ taor_08_200959.pdf 2016-09-20 09:27:50
1350 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาการบริหารจัดการหอพักบุคลากรโรงพยาบาล 1 และ 2 จำนวน 1 งาน tna_750859.pdf 2016-08-26 16:02:58
1349 ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องฆ่าเชื้อดับกลิ่นและให้กลิ่นหอมและเครื่องฉีดสเปรย์อัตโนมัติ tna_740859.pdf 2016-08-26 16:00:39
1348 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน tna_730859.pdf 2016-08-26 15:58:36
1334 สอบราคาซื้ออาหาร หมวด ฉ อาหารประเภทข้าวสาร จำนวน 4 รายการ (งวดที่ 1) milled rice 4 Item Siriporn 25-8-59.pdf 2016-08-26 09:44:19
1211 ประกาศสอบราคาจ้างตัดเย็บผ้า จำนวน 12 รายการ ครั้งที่ 2 tna_720859.pdf 2016-08-15 19:27:09
1179 ประกาศสอบราคาจ้างเดินท่อน้ำร้อน (Steam) อาคารบริการ taor_07_090859.pdf 2016-08-09 11:35:41
626 ประกาศสอบราคาซื้อยา ALBUMIN HUMAN INJ 20 % 50 ML Phar 22-6-59.pdf 2016-06-22 16:45:02
395 ประกาศสอบราคาจ้างตัดเย็บเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ จำนวน 15 รายการ tna_740559.pdf 2016-05-31 15:42:06
394 ประกาศสอบราคาจ้างตัดเย็บชุดเจ้าหน้าที่ผ่าตัด จำนวน 17 รายการ tna_730559.pdf 2016-05-27 14:12:01
388 ประกาศสอบราคาซื้อ Catheter I.V. จำนวน 4 รายการ wan007_03_2559.pdf 2016-03-21 10:56:18
387 ประกาสสอบราคาซื้อถุงมือยางปราศจากเชื้อสำหรับการศัลยกรรม ชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน 11 รายการ wan006_03_2559.pdf 2016-03-21 10:54:19
386 ประกาศสอบราคาซื้อยา Albumin human Injection 20% ; 50 ml Phar 18-3-59.pdf 2016-03-18 11:38:39
383 ประกาศสอบราคาซื้อผ้าสีขาวคราม จำนวน 1 รายการ tna_700259.pdf 2016-02-26 16:27:09
381 สอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคา อาคารกิตติวัฒนา ชั้น ๗ จำนวน ๑ งาน taor_01_100259.pdf 2016-02-10 17:49:41
380 ประกาศสอบราคาซื้อผ้าขนหนู จำนวน 5 รายการ ครั้งที่ 2 tna_690159.pdf 2016-02-01 15:38:52
378 ประกาศสอบราคาซื้อกระดาษชำระ จำนวน 3 รายการ tna_680159.pdf 2016-01-05 01:39:28
377 ประกาศสอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด เอ4 จำนวน 8,650 รีม tna_690159.pdf 2016-01-05 01:38:39
376 ประกาศสอบราคาซื้อยา Albumin human Inj 20% ; 50 ml Albumin inj.pdf 2015-12-22 14:26:07
375 ประกาศสอบราคาซื้อผ้าขนหนู จำนวน 5 รายการ tna_681158.pdf 2015-11-27 15:29:29
369 ประกาศสอบราคาซื้อ EKG electrode จำนวน 2 รายการ wan003_09_2559.pdf 2015-09-28 14:45:19
368 ประกาศสอบราคาซื้อ Central Venous Pressure Catheter ชนิด 3 Lumen จำนวน 1,450 ชุด wan002_09_2559.pdf 2015-09-28 14:44:00
367 ประกาศสอบราคาซื้อ Suction Catheter จำนวน 6 รายการ wan001_09_2559.tif 2015-09-23 09:48:53
357 จ้างเหมาการบริหารจัดการหอพักบุคลากรโรงพยาบาล 1 และ 2 จำนวน 1 งาน tna_600858.pdf 2015-08-21 18:19:05
339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผ้าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 รายการ tna_590558.pdf 2015-05-15 19:04:52
338 ประกาศสอบราคาจัดซื้อชุดเยี่ยมไข้ผู้ป่วย VVIP จำนวน 1,000 ชุด tan_580458.pdf 2015-04-28 09:56:18
337 ประกาศสอบราคาจ้างตัดเย็บเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ จำนวน 16 รายการ tna_570458.pdf 2015-04-28 09:54:45
334 ประกาศสอบราคาซื้อผ้าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 รายการ tna 560458.pdf 2015-04-10 14:38:10
332 ประกาศสอบราคาซื้ออาหาร หมวด ฉ อาหารประเภทข้าวสาร จำนวน 4 รายการ (งวดที่ 2) taor_03-002.pdf 2015-03-05 11:39:02
326 ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาคลุมชั้น 2 อาคารยูงทอง 2 จำนวน 1 งาน PAN001_01_255826012558.pdf 2015-01-26 16:34:04
325 ประกาศสอบราคาซื้อ Central Venous Pressure Catheter ชนิด 3 Lumen จำนวน 1,100 ชุด wan067_12_2557.pdf 2014-12-29 10:37:49
324 ประกาศสอบราคาซื้อ Catheter I.V. จำนวน 4 รายการ wan066_12_2557.pdf 2014-12-29 10:35:13
323 ประกาศสอบราคาซื้อ EKG electrode จำนวน 2 รายการ 065_12_2557.pdf 2014-12-01 15:31:52
322 ประกาศสอบราคาซื้อ Infusion Set (I.V.Set) จำนวน 132,000 ชุด 064_12_2557.pdf 2014-12-01 14:52:15
321 ประกาศสอบราคาซื้อถุงพลาสติกใส่ขยะ จำนวน 9 รายการ tna_541057.pdf 2014-10-29 17:58:04
315 ประกาศสอบราคาซื้อ Gloves Surgical Sterile (ถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรม, มีแป้ง) จำนวน 6 รายการ wan060_10_2557.pdf 2014-10-10 11:16:09
302 ประกาศสอบราคาซื้อชุดเยี่ยมไข้ จำนวน 10,0๐๐ ชุด tna_470957.pdf 2014-09-24 19:23:15
301 ประกาศสอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ๘๐ แกรม ขนาด เอ ๔ จำนวน 20,800 รีม tna_460957.pdf 2014-09-24 19:22:00
300 ประกาสสอบราคาซื้อกระดาษชำระ จำนวน 3 รายการ tna_450957.pdf 2014-09-24 19:20:02
297 ประกาศสอบราคาซื้อ Threeway Stopcock Disposatble จำนวน 81300 อัน wan056_09_2557.pdf 2014-09-24 10:39:38
296 ประกาศสอบราคาซื้อ Suction Catheter จำนวน 6 รายการ wan055_09_2557.pdf 2014-09-24 10:29:33
295 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน tna_440957.pdf 2014-09-20 17:50:40
289 ประกาศสอบราคาจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตรายของ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 งาน tna_430957.pdf 2014-09-03 11:33:27
288 ประกาศสอบเช่าเครื่องฆ่าเชื้อดับกลิ่นและให้กลิ่นหอมและเครื่องฉีดสเปรย์อัตโนมัติ จำนวน 2 รายการ tna_440957.pdf 2014-09-03 11:31:15
287 ประกาศสอบราคาซื้อ Extension Set With (T) จำนวน 100,330 ชุด wan051_09_2557.pdf 2014-09-02 14:52:31
286 ประกาศสอบราคาซื้อแอลกอฮอล์ล้างทำความสะอาดมือ ฆ่าเชื้อโรค จำนวน 2 รายการ wan050_09_2557.pdf 2014-09-02 14:51:17
285 ประกาศสอบราคาซื้อ Syringe disp จำนวน 5 รายการ wan049_09_2557.pdf 2014-09-02 14:45:58
284 ประกาศสอบราคาซื้อ Disposable Mask จำนวน 2 รายการ wan048_09_2557.pdf 2014-09-02 14:44:56
283 ประกาศสอบราคาซื้อ Gloves Disposable จำนวน 4 รายการ wan047_09_2557.pdf 2014-09-02 14:41:09
280 ประกาศสอบราคาซื้อก๊าซทางการแพทย์บรรจุท่อ จำนวน 9 รายการ wan045_08_2557.pdf 2014-08-25 19:00:02
279 ประกาศสอบราคาซื้อไนตรัสออกไซด์ จำนวน 260 ท่อ wan044_08_2557.pdf 2014-08-25 18:59:03
278 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงงานจัดหาพัสดุ จำนวน 1 งาน tnai15-0857.pdf 2014-08-21 16:09:48
277 ประกาศสอบราคาซื้อ Gauze Ped จำนวน 2 รายการ wan043_08_2557.pdf 2014-08-21 14:47:37
276 ประกาศสอบราคาซื้อ Transpore จำนวน 2 รายการ wan041_08_2557.pdf 2014-08-21 14:45:59
275 ประกาศสอบราคาซื้อ Cotton Ball (สำลี) จำนวน 3 รายการ wan042_08_2557.pdf 2014-08-21 14:44:54
271 ประกาศสอบราคาซื้อ Needle Disposable จำนวน 6 รายการ wan040_08_2557.pdf 2014-08-14 17:01:12
269 ประกาศสอบราคาซื้อ Sringe แก้ว จำนวน 5 รายการ wan038_08_2557.pdf 2014-08-14 16:59:03
261 ประกาศเผยแพร่สอบราคาซื้อยา Albumin human inj. 20% ; 50 ml จำนวน 2,150 ขวด ประกาศสอบราคา Albumin เว็ป.pdf 2014-06-17 08:57:35
260 ประกาศเผยแพร่เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นซองสอบราคายา Albumin human inj 20% ; 50 ml ประกาศล้มซอง.pdf 2014-06-04 16:10:12
259 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์บริหารโดเมนและจัดการหมายเลขเครือข่ายภายใน จำนวน 1 ชุด taor_410557.pdf 2014-05-28 08:49:32
250 ประกาศเผยแพร่สอบราคาซื้อยา Albumin human inj. 20% ; 50 ml จำนวน 2,500 ขวด ประกาศสอบราคายา Albumin.pdf 2014-05-02 10:56:05
249 ประกาศเผยแพร่สอบราคาซื้ออุปกรณ์บริหารโดเมนและจัดการหมายเลขเครือข่ายภายใน จำนวน 1 ชุด taor_400457.pdf 2014-04-24 11:23:17
248 ประกาศเผยแพร่สอบราคาซื้อเครื่องยิงเลเซอร์รักษาฝ้าที่ถุงหุ้มเลนส์ จำนวน 1 เครื่อง taor_390457.pdf 2014-04-21 18:03:37
247 ประกาศเผยแพร่สอบราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพและวัดก๊าซดมยาสลบพร้อมวัดระดับของการสลบ จำนวน 1 เครื่อง taor_380457.pdf 2014-04-21 18:02:18
246 ประกาศเผยแพร่สอบราคาซื้อเครื่องซักผ้าและสลัดผ้าชนิดอัตโนมัติ 250 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง taor_370457.pdf 2014-04-21 18:00:29
244 ประกาศเผยแพร่สอบราคาซื้อเครื่องอบผ้า ขนาด 110 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง taor_350457.pdf 2014-04-21 17:57:24
243 ประกาศเผยแพร่สอบราคาซื้อเตียงผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 4 ชุด taor_340457.pdf 2014-04-21 17:48:04
241 ประกาศเผยแพร่สอบราคาซื้อตู้อบชนิดผนังสองชั้น (Double Wall Incubator) จำนวน 2 ตู้ taor_330357.pdf 2014-03-31 18:09:35
240 ประกาศเผยแพร่สอบราคาซื้อเครื่องรัดห้ามเลือดด้วยลมชนิดใช้ไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด taor_320357.pdf 2014-03-31 18:08:24
227 ประกาศสอบราคาจ้างตัดเย็บผ้าใช้ในการผ่าตัด จำนวน 14 รายการ tna_390156.pdf 2014-01-16 16:31:51
226 ประกาศสอบราคาจ้างตัดเย็บผ้าผู้ป่วย จำนวน 6 รายการ tna_400156.pdf 2014-01-16 16:30:47
225 ประกาศสอบราคาซื้อ Central Venous Pressure Catheter จำนวน 3 รายการ wan033_01_2557.pdf 2014-01-10 11:58:36
224 ประกาศสอบราคาซื้อ Needle Disposable จำนวน 7 รายการ wan034_01_2557.pdf 2014-01-10 11:57:45
223 ประกาศสอบราคาจ้างตัดเย็บผ้าผู้ป่วย จำนวน ๑๙ รายการ tna_380156.pdf 2014-01-09 17:46:37
222 ประกาศสอบราคาซื้อผ้าขนหนู จำนวน ๔ รายการ tna_370156.pdf 2014-01-09 17:45:45
211 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องล้างจาน จำนวน 1 เครื่อง taor_231256.pdf 2013-12-12 21:08:41
210 ประกาศเผยแพร่สอบราคาซื้ออุปกรณ์ตัดต่อวีดีโอ แบบเคลื่อนย้ายได้พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด taor_221256.pdf 2013-12-12 21:02:47
209 ประกาศเผยแพร่สอบราคาซื้อตู้อบเด็กชนิดผนัง 2 ชั้น จำนวน 3 เครื่อง taor_211256.pdf 2013-12-12 21:01:48
208 ประกาศเผยแพร่สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 2 เครื่อง taor_201256.pdf 2013-12-12 21:00:39
207 ประกาศเผยแพร่สอบราคาซื้ออุปกรณ์ใส่ท่อช่วยหายใจชนิดภาพออกจอ (Glide scope) จำนวน 1 เครื่อง taor_191256.pdf 2013-12-06 15:50:09
203 ประกาศสอบราคาซื้อชุดเยี่ยมไข้ผู้ป่วย VIP จำนวน 2,000 ชุด tna_331156.pdf 2013-11-29 16:57:40
202 เผยแพร่ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 63 รายการ tna_321156.pdf 2013-11-22 17:42:04
196 ประกาศเผยแพร่สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องทางกระดูกและข้อ จำนวน 1 เครื่อง taor_151156.pdf 2013-11-20 18:20:55
194 ประกาศเผยแพร่สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง taor_131156.pdf 2013-11-13 16:49:10
193 ประกาศเผยแพร่สอบราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพของผู้ป่วย จำนวน 2 เครื่อง taor_121156.pdf 2013-11-13 16:47:35
189 ประกาศเผยแพร่สอบราคาซื้อกระดาษชำระ 2 ชั้น จำนวน 55,008 ม้วน ประกาศเผยแพร่.pdf 2013-11-07 18:43:47
186 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน tnai12-1056 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน.pdf 2013-11-06 15:10:32
182 ประกาศเผยแพร่สอบราคาซื้อชุดเยี่ยมไข้ จำนวน 7,500 ชุด tna_291156.pdf 2013-11-02 10:23:43
177 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคายูนิตทำฟัน จำนวน 4 เครื่อง taor_091056.pdf 2013-10-16 18:23:35
176 ประกาศเผยแพร่สอบราคาซื้อเครื่องล้างจาน จำนวน 1 ชุุด taor_081056.pdf 2013-10-16 18:20:09
171 ประกาศสอบราคาซื้อ Gloves Surgical Sterile (ถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรม, มีแป้ง) จำนวน 2 รายการ wan026_10_2556.pdf 2013-10-14 13:36:38
170 ประกาศสอบราคาซื้อ Syringe แก้ว จำนวน 5 รายการ wan025_10_2556.pdf 2013-10-14 13:35:26
169 ประกาศสอบราคาซื้อ EKG electrode จำนวน 2 รายการ wan024_10_2556.pdf 2013-10-14 13:34:26
168 ประกาศสอบราคาซื้อ NEBULIZER WITH MASK จำนวน 2 รายการ wan023_10_2556.pdf 2013-10-14 13:32:58
167 ประกาศเผยแพร่สอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารระบบวีดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด taor_071056.pdf 2013-10-10 16:35:36
166 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาคลุมลานจอดรถโซน E จำนวน 1 งาน tnai09-1056.pdf 2013-10-10 12:37:02
162 ประกาศเผยแพร่สอบราคาครื่องช่วยหายใจความถี่สูง (HFOV) จำนวน 1 เครื่อง taor_061056.pdf 2013-10-07 18:50:22
158 ประกาศสอบราคาซื้อ Syring disp จำนวน 5 รายการ wan019_9_2556.pdf 2013-10-03 12:04:34
157 ประกาศสอบราคาซื้อ Threeway Stopcock Disposable จำนวน 64,500 อัน wan018_9_2556.pdf 2013-10-03 12:03:52
156 ประกาศเผยแพร่สอบราคาซื้อเครื่องช่วยพยุงหัวใจโดยใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดงใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง taor_050956.pdf 2013-10-01 20:23:43
155 ประกาศเผยแพร่สอบราคาซื้อตู้อบชนิดผนังสองชั้น (Double wall Incubator) จำนวน 1 ตู้ taor_040956.pdf 2013-10-01 20:22:09
154 ประกาศเผยแพร่สอบราคาซื้อเตียงคลอด จำนวน 4 เตียง taor_030956.pdf 2013-10-01 20:20:16
153 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา tna_241056.pdf 2013-10-01 17:59:10
148 ประกาศเผยแพร่สอบราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังและติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และสัญญาณชีพ จำนวน 2 เครื่อง taor_020956.pdf 2013-09-27 16:52:18
146 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องฆ่าเชื้อดับกลิ่นและให้กลิ่นหอมและเครื่องฉีดสเปรย์ จำนวน 2 รายการ tna_230956.pdf 2013-09-27 15:47:10
145 ประกาศสอบราคาซื้อ Disposable Mask จำนวน 2 รายการ wan013_9_2556.pdf 2013-09-27 15:38:32
144 ประสอบราคาซื้อ Catheter I.V. จำนวน 5 รายการ wan012_9_2556.pdf 2013-09-27 15:37:29
143 ประกาศสอบราคาซื้อ Gloves Disposable (ถุงมือตรวจโรค) จำนวน 4 รายการ wan011_9_2556.pdf 2013-09-27 15:35:54
141 ประกาศเผยแพร่สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 47 รายการ tna_220956.pdf 2013-09-26 19:33:27
140 ประกาศเผยแพร่สอบราคาซื้อถุงพลาสติก 7 รายการ tna_210956.pdf 2013-09-26 19:32:09
138 ประกาศเผยแพร่ สอบราคาซื้อชุดเยี่ยมไข้ จำนวน 7,500 ชุด tna_190956.pdf 2013-09-24 20:59:15
134 ประกาศเผยแพร่สอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 4 เครื่อง taor_010956.pdf 2013-09-20 15:02:48
130 ประกาศเผยแพร่ สอบราคาซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ ชนิด 1 ชั้น จำนวน ๕,๐๐๐ ม้วน tna_150956.pdf 2013-09-20 13:46:23
129 ประกาศเผยแพร่ สอบราคาซื้อถุงพลาสติกใส่ขยะ จำนวน ๘ รายการ tna_170956.pdf 2013-09-19 19:32:03
128 ประกาศเผยแพร่ สอบราคาราคาซื้อกระดาษเช็ดมือ จำนวน 12,600,000 แผ่น tna_160956.pdf 2013-09-19 19:30:29
125 ประกาศเผยแพร่สอบราคาซื้อเสื้อยืดโปโล จำนวน 2,700 ตัว yao3-190956.pdf 2013-09-19 15:35:13
120 สอบราคาซื้อผ้าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 รายการ Yao2-120956.pdf 2013-09-13 10:12:28
119 สอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ๘๐ แกรม ขนาด เอ ๔ จำนวน ๑๗,๐๐๐ รีม tna_110956.pdf 2013-09-11 18:40:19
113 สอบราคาเช่าเครื่องฆ่าเชื้อดับกลิ่นและให้กลิ่นหอมและเครื่องฉีดสเปรย์ จำนวน 2 รายการ tna_100956.pdf 2013-09-10 21:09:09
111 ประกาศสอบราคาซื้อ Transpore จำนวน 2 รายการ wan009_9_2556.pdf 2013-09-08 14:45:20
110 ประกาศสอบราคาซื้อ Gauze Pad จำนวน 2 รายการ wan008_9_2556.pdf 2013-09-08 14:42:32
109 ประกาศสอบราคาซื้อ Infusion Set (I.V. Set) Asult จำนวน 140,000 ชุด wan007_9_2556.pdf 2013-09-08 14:41:53
108 ประกาศสอบราคาซื้อ Suction Catheter จำนวน 7 รายการ wan006_9_2556.pdf 2013-09-08 14:40:47
107 ประกาศสอบราคาซื้อก๊าซทางการแพทย์บรรจุท่อ จำนวน 8 รายการ wan005_9_2556.pdf 2013-09-08 14:39:59
106 ประกาศสอบราคาซื้อแก๊สไนตรัสออกไซด์ จำนวน 260 ท่อ wan004_9_2556.pdf 2013-09-08 14:27:20
96 ประกาศเผยแพร่สอบราคาจ้างตัดเย็บเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ จำนวน 15 รายการ Yao_010856.pdf 2013-08-28 10:38:39
94 ประกาศสอบราคาซื้อ แอลกอฮอล์ล้างทำความสะอาดมือ ฆ่าเชื้อโรค wan003_09_2556.pdf 2013-08-26 11:16:38
93 ประกาศสอบราคาซื้อ Extension Set With (T) wan002_09_2556.pdf 2013-08-26 11:15:24
92 ประกาศสอบราคาซื้อ Cotton (สำลี) wan001_09_2556.pdf 2013-08-26 11:13:09
91 ประกาศสอบราคาจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตรายของโรงพยาบาล ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 1 งาน na_060856.pdf 2013-08-22 17:07:14
85 สอบราคาซื้อตู้อบเด็กชนิดควบคุมด้วยระบบไมโครเซสเซอร์แบบผนัง 2 ชั้น จำนวน 3 ตู้ tmay070856.pdf 2013-08-14 08:57:18
84 สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกขนาดเล็ก จำนวน 1 ชุด tmay060856.pdf 2013-08-14 08:54:30
82 สอบราคาซื้อเตียงคลอด จำนวน 2 เตียง tmay050856.pdf 2013-08-07 18:09:51
81 สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายและเลือดโดยอัตโนมัติ จำนวน 12 เครื่อง tmay040856.pdf 2013-08-06 23:11:54
80 สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กแรกเกิด จำนวน 2 เครื่อง tmay030856.pdf 2013-08-06 23:05:46
79 สอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นหัวใจด้วยความถี่ จำนวน 1 เครื่อง tmay020856.pdf 2013-08-06 22:58:50
78 สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำโดยอัตโนมัติชนิดให้เลือด จำนวน 10 เครื่อง tmay010856.pdf 2013-08-06 22:57:09
71 จ้างปรับปรุงห้องน้ำโรงอาหารศูนย์สุขศาสตร์ 1 tnai04-0656.pdf 2013-07-02 13:52:21
62 สอบราคาจ้างติดตั้งท่อเมนระบบแก๊สทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน tnai020456.pdf 2013-04-26 13:52:00
61 สอบราคาซื้อยา Albumin human Injection 20% ; 50 ml phar190456.pdf 2013-04-19 16:32:09
58 สอบราคาซื้อเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง tmay020456.pdf 2013-04-11 19:23:33
53 สอบราคาซื้อตลับเทปพร้อมแผ่นรับสัญญาณภาพ ขนาด ๑๔ นิ้ว x ๑๗ นิ้ว จำนวน ๑๐ ชุด tmay03032556.pdf 2013-03-25 18:13:43
52 สอบราคาซื้อรถเข็นแจกยา จำนวน ๘ คัน tmay020356.pdf 2013-03-19 17:03:53
51 สอบราคาซื้อตู้อบเด็กชนิดควบคุมด้วยระบบไมโครเซสเซอร์แบบผนัง 2 ชั้น จำนวน 2 ตู้ tmay010356.pdf 2013-03-19 11:57:07
49 สอบราคาซื้อ Gloves Surgical Sterile (ถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรม,มีแป้ง) จำนวน 6 รายการ tna0010356.pdf 2013-03-15 17:09:24
46 จ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์ ยี่ห้อ GE รุ่น Compax ๔๐ taor01-0356.pdf 2013-03-08 09:28:11