>> ย้อนกลับไปหน้า รวมหัวข้อข่าว <<
#
ชื่อรื่อง
ไฟล์แนบ
อัพเดทเมื่อ
2506 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อผ้าขาวคราม จำนวน 4 รายการ tna_08_06_2560.pdf 2017-06-09 17:31:44
2497 ประกาศผล ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหาร จำนวน 7 หมวด (งวดที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (งวดที่ 2).pdf 2017-05-01 16:14:54
1740 ประกาศผู้ชนะสอบราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษต่อเนื่อง ขนาด 7x8 นิ้ว จำนวน 1,500 กล่อง tna_041059.pdf 2016-11-02 19:31:36
1578 ประกาศสอบราคาซื้อซองซิป จำนวน 14 รายการ tna_021059.pdf 2016-10-12 19:06:55
1577 ประกาศผู้ชนะสอบราคาซื้อกระดาษชำระ จำนวน 3 รายการ tna_051059.pdf 2016-10-12 19:06:04
1576 ประกาศผู้ชนะสอบราคาซื้อถุงพลาสติกใส่ขยะ จำนวน 8 รายการ tna_031059.pdf 2016-10-12 19:04:58
1575 ประกาศผู้ชนะสอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ๘๐ แกรม ขนาด เอ ๔ จำนวน 21,900 รีม tna_041059.pdf 2016-10-12 19:03:48
1570 ประกวดราคาซื้ออาหาร ๕ หมวด (งวดที่ ๑) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf 2016-09-30 15:05:43
1561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหาร หมวด ฉ อาหารประเภทข้าวสาร จำนวน 4 รายการ (งวดที่ 1) ประกาศผู้ชนะเสนอราคา.pdf 2016-09-26 14:37:39
1556 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตรายของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ tna_860959.pdf 2016-09-23 15:49:18
1530 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ tna_850959.pdf 2016-09-21 17:35:30
1529 ประกาศผู้ชนะสอบราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน tna_840959.pdf 2016-09-21 17:34:23
1528 ประกาศสอบราคาซื้อถุงพลาสติกใส่ขยะ จำนวน 8 รายการ tna_830959.pdf 2016-09-21 17:24:54
1524 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ,โรงอาหารศูนย์สุขศาสตร์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ tna_790959.pdf 2016-09-21 13:45:32
1523 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ,โรงอาหารศูนย์สุขศาสตร์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ tna_790959.pdf 2016-09-21 13:45:14
1491 ประกาศผู้ชนะจ้างตัดเย็บผ้า จำนวน 12 รายการ ครั้งที่ 2 tna_760959.pdf 2016-09-16 18:00:52
1473 ประกาศผู้ชนะเช่าเครื่องฆ่าเชื้อดับกลิ่นและให้กลิ่นหอมและเครื่องฉีดสเปรย์อัตโนมัติ tna75_140959.pdf 2016-09-14 19:19:20
1208 ประกาศผู้ชนะจ้างตัดเย็บชุดเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัด จำนวน 17 รายการ tna_700859.pdf 2016-08-15 19:16:25
390 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงหลังคาผู้ป่วยนอก ชั้น ๒ อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ จำนวน ๑ งาน taor_04_250359.pdf 2016-03-25 14:43:19
389 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารกิตติวัฒนา ชั้น 7 taor_03_250359.pdf 2016-03-25 14:41:32
374 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อ Central Venous Pressure Catheter ชนิด 3 Lumen wan005_10_2559.pdf 2015-10-28 16:13:01
373 ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาซื้อ Suction Catheter (สายดูดเสมหะ) จำนวน 6 รายการ wan003_10_2559.pdf 2015-10-22 15:13:37
371 สรุปผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยสูติกรรมพิเศษ ชั้น ๕ อาคารกิตติวัฒนา (ระยะที่ ๒) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ THE WINER.pdf 2015-09-30 16:43:59
362 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตรายโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 งาน tna_650858.pdf 2015-09-07 13:25:07
361 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน tna_640858.pdf 2015-09-02 19:34:39
359 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอปกรณ์งานครัว จำนวน 51 รายการ tna_620858.pdf 2015-08-25 19:20:42
356 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรมสามัญ ๒ ชั้น ๕ อาคารดุลโสภาคย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ The Winner.pdf 2015-08-19 17:59:52
347 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดเย็บเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ จำนวน 16 รายการ tna_600758.pdf 2015-07-16 16:06:32
336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Catheter I.V. จำนวน 4 รายการ 070_04_2558.pdf 2015-04-20 09:57:43
335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Central Venous Presure Catheter ชนิด 3 Lumen 069_04_2558.pdf 2015-04-20 09:56:27
333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ tna 550458.pdf 2015-04-08 11:12:54
327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Infusion Set (I.V. Set) Adult จำนวน 132,000 ชุด wan068_02_2558.pdf 2015-02-02 09:44:02
320 ประกาศผู้ชนะสอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ๘๐ แกรม ขนาด เอ ๔ จำนวน 20,800 รีม tna_531057.pdf 2014-10-29 17:57:00
318 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้้่้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย SERVER จำนวน 1 ชุด taor_47102557.pdf 2014-10-21 15:52:53
317 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อ Extension Set With (T) จำนวน 100,330 ชุด wan063_10_2557.pdf 2014-10-16 17:38:38
316 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อแอลกอฮอล์ล้างทำความสะอาดมือฆ่าเชื้อโรค จำนวน 2 รายการ wan062_10_2557.pdf 2014-10-16 17:37:25
313 ประกาศผู้ชนะสอบราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน tna_511057.pdf 2014-10-09 17:46:07
312 ประกาศผู้ชนะสอบราคาจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตรายของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ tna_500957.pdf 2014-10-01 18:48:45
311 ประกาศผู้ชนะสอบราคาเช่าเครื่องฆ่าเชื้อดับกลิ่นและให้กลิ่นหอมและเครื่องฉีดสเปรย์อัตโนมัติ จำนวน 2 รายการ tna_490957.pdf 2014-09-29 18:17:23
306 ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาซื้อ Syringe แก้ว จำนวน 5 รายการ wan057_09_2557.pdf 2014-09-25 17:50:36
305 ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาซื้อ Needle Disposable (เข็มฉีดยา) จำนวน 6 รายการ wan058_09_2557.pdf 2014-09-25 17:49:37
304 ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อ Central Venous Pressure Catheter จำนวน 3 รายการ wan059_09_2557.pdf 2014-09-25 17:48:05
303 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออาหาร จำนวน 6 หมวด (งวดที่ 1) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ tna_480957.pdf 2014-09-25 16:58:38
299 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงงานจัดหาพัสดุ จำนวน 1 งาน tnai16-0957.pdf 2014-09-24 14:03:51
294 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้้่้อชุดโต๊ะตรวจ หู คอ จมูก จำนวน 3 ชุด taor_46092557.pdf 2014-09-19 17:24:54
292 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อ Cotton (สำลี) จำนวน 3 รายการ wan052_09_2557.pdf 2014-09-19 17:16:26
291 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อ Transpore จำนวน 2 รายการ wan053_09_2557.pdf 2014-09-19 17:15:31
290 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อ Gauze Pad จำนวน 2 รายการ wan054_09_2557.pdf 2014-09-19 17:14:37
255 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องรัดห้ามเลือดด้วยลมชนิดใช้ไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด taor_440557.pdf 2014-05-19 18:47:55
254 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพและวัดก๊าซดมยาสลบพร้อมวัดระดับของการสลบ จำนวน 1 เครื่อง taor_430557.pdf 2014-05-19 18:47:02
253 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้อบชนิดผนังสองชั้น (Double Wall Incubator) จำนวน 2 ตู้ taor_420557.pdf 2014-05-19 18:45:41
252 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 4 ชุด taor_410557.pdf 2014-05-19 18:44:24
251 ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาซื้อ Needle Disposable (เข็มฉีดยา) จำนวน 6 รายการ (ครั้งที่ 2) wan037_05_2557.jpg 2014-05-14 09:20:36
239 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อ Threeway Stopcock Disposable จำนวน 64,500 อัน wan035_03_2557.pdf 2014-03-28 14:40:03
230 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพของผู้ป่วย จำนวน 2 เครื่อง taor_270157.pdf 2014-01-21 09:41:13
229 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 2 เครื่อง taor_260157.pdf 2014-01-21 09:39:24
228 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาตู้อบเด็กชนิดผนัง 2 ชั้น จำนวน 3 เครื่อง taor-250157.pdf 2014-01-21 09:34:21
219 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง taor_240157.pdf 2014-01-03 14:02:50
218 ประกาศผู้ชนะสอบราคาวัสดุสำนักงาน 63 รายการ tna_360157.pdf 2014-01-02 15:14:53
215 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ,หอพักบุคลากรโรงพยาบาลอาคาร 1 อาคาร 2 และโรงอาหารศูนย์สุขศาสตร์ ระยะเวลา 8 เดือน tna_351256.pdf 2013-12-24 18:57:16
206 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อ EKG electrode จำนวน 2 รายการ wan031_12_2556.pdf 2013-12-04 18:24:46
205 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อ Gloves Surgical Sterile (ถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรม,มีแป้ง) จำนวน 6 รายการ wan032_12_2556.pdf 2013-12-04 18:23:47
201 ประกาศรายชื้่อผู้ชนะการเสนอราคากระดาษชำระชนิด 2 ชั้น จำนวน 55,008 ม้วน tna_311156.pdf 2013-11-22 17:40:29
199 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคากล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารระบบวีดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด taor_181156.pdf 2013-11-20 19:05:37
198 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องช่วยหายใจความถี่สูง (HFOV) จำนวน 1 เครื่อง taor_171156.pdf 2013-11-20 18:42:35
197 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงคลอด จำนวน 4 เตียง taor_161156.pdf 2013-11-20 18:23:05
192 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้อบชนิดผนังสองชั้น (Double wall Incubator) จำนวน 1 ตู้ taor_111156.pdf 2013-11-13 14:29:26
191 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยพยุงหัวใจโดยใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดงใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง taor_101156.pdf 2013-11-13 14:16:33
190 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อ Catheter I.V. จำนวน 5 รายการ wan030_11_2556.pdf 2013-11-12 10:47:10
185 ประกาศผู้ชนะสอบราคาซื้อ Gloves Disposble (ถุงมือตรวจโรค) wan028_11_2556.pdf 2013-11-05 18:28:53
184 ประกาศผู้ชนะสอบราคาซื้อ Disposable Mask wan029_11_2556.pdf 2013-11-05 18:27:49
180 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถุงพลาสติก จำนวน 7 รายการ tna_281056.pdf 2013-10-21 18:34:05
179 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 47 รายการ tna_291056.pdf 2013-10-21 18:33:05
178 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลว จำนวนไม่เกิน 500,000 ลูกบาศก์เมตร wan027_10_2556.pdf 2013-10-18 17:05:33
172 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาถุงพลาสติกใส่ขยะ จำนวน 8 รายการ tna_271056.pdf 2013-10-14 18:44:36
164 ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาสอบราคาซื้อกระดาษเช็ดมือ จำนวน 12,600,000 แผ่น tna_261056.pdf 2013-10-07 18:59:58
161 ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาซื้อ Transpore จำนวน 2 รายการ wan022_9_2556.pdf 2013-10-07 15:14:27
160 ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาซื้อ Suction Catheter จำนวน 7 รายการ wan021_9_2556.pdf 2013-10-07 15:13:34
159 ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาซื้อ Gauze Pad จำนวน 2 รายการ wan020_9_2556.pdf 2013-10-07 15:00:04
152 ประกาศผู้ชนะสอบราคาซื้อแก๊สไนตรัสออกไซด์ wan017_9_2556.pdf 2013-09-27 17:29:20
151 ประกาศผู้ชนะสอบราคาซื้อแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค จำนวน 2 รายการ wan016_9_2556.pdf 2013-09-27 17:28:44
149 ประกาศผู้ชนะสอบราคาซื้อก๊าซทางการแพทย์ 8 รายการ wan014_9_2556.pdf 2013-09-27 17:27:00
142 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้อบเด็กชนิดควบคุมด้วยระบบไมโครเซสเซอร์แบบผนัง 2 ชั้น จำนวน 3 ตู้ tmay030956.pdf 2013-09-26 20:50:44
139 ประกาศรายชื้อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 3,060,000 แผ่น tna_200956.pdf 2013-09-25 12:13:48
137 ประการรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ tna_180956.pdf 2013-09-24 20:57:39
136 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กแรกเกิด จำนวน 2 เครื่อง tmay020956.pdf 2013-09-24 17:48:15
135 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกขนาดเล็ก จำนวน 1 ชุด tmay010956.pdf 2013-09-24 17:47:15
132 ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้ออาหารจำนวน 6 หมวด (งวดที่1) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ tna_140956.pdf 2013-09-20 13:55:06
124 ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ tna_130956.pdf 2013-09-17 13:46:34
122 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ tna_12092556.pdf 2013-09-16 17:54:46
103 จ้างปรับปรุงพื้นที่หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ ชั้น 6 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 2 tnai08-0956 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ออร์โธปิดิกส.pdf 2013-09-04 16:21:48
102 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำโดยอัตโนมัติ จำนวน 10 เครื่อง tmay030956.pdf 2013-09-03 19:36:08
101 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายและเลือดโดยอัตโนมัติ จำนวน 12 เครื่อง tmay020956.pdf 2013-09-03 19:29:10
100 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงคลอด จำนวน 2 เตียง tmay010956.pdf 2013-09-03 19:25:40
73 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำโรงอาหารศูนย์สุขศาสตร์ 1 จำนวน 1 งาน tnai06-0756.pdf 2013-07-17 15:56:52
70 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ tmay010656.pdf 2013-06-26 21:44:51
69 ประกาศผลคัดเลือกผู้จัดตลาดนัด 56 ประกาศผลคัดเลือกผู้จัดตลาดนัด 56.pdf 2013-06-18 17:24:13
64 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถเข็นแจกยา จำนวน 8 คัน tmay070456.pdf 2013-04-29 17:04:49
63 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับเทปพร้อมแผ่นรับสัญญาณภาพ ขนาด 14 นิ้ว x 17 นิ้ว จำนวน 10 ชุด tmay060456.pdf 2013-04-29 17:04:07
60 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้อบเด็กชนิดควบคุมด้วยระบบไมโครเซสเซอร์แบบผนัง 2 ชั้น จำนวน 2 ตู้ tmay050456.pdf 2013-04-18 17:29:31
57 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๑ ชุด tmay010456.pdf 2013-04-10 13:59:54
56 Gloves Surgical Sterile (ถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรม,มีแป้ง) จำนวน 6 รายการ tna001.pdf 2013-04-04 17:03:54
45 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องเวชระเบียนและศูนย์หัวใจ ชั้น 2‏ tnai001-0256.pdf 2013-02-27 16:21:15