ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


      อัพเดทเมื่อ
ข่าวประกวดราคา / TOR
2017-03-09 12:26:35
ขายทอดตลาด
2017-05-26 09:32:44
สอบราคา  
2017-06-09 17:28:36
ผลประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
2017-06-09 17:31:44


 


โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 95 หมู่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120:: Thammasat Hospital, No. 95/8 , Khlongnueng sub-district, Khlongluang district, Pathumthani province
โทร.0-2926-9999