สื่อวิชาการ วารสารคลินิกและนิตยสารหมอชาวบ้าน
กิจกรรม"สนับสนุนสื่อวิชาการ"วารสารคลินิกและนิตยสารหมอชาวบ้าน”

เพื่อประโยชน์วิชาการแพทย์ใช้ทุน โดยองค์กรแพทย์ฯ ร่วมกับสำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน 2 จุด คือ ห้องพักแพทย์ใช้ทุนหน่วยฉุกเฉิน และห้องพักแพทย์หน่วยเวชศาสตร์ทั่วไป เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2554 เป็นต้นไป