×              ข้อมูลโรงพยาบาล             ทำวิจัย ,ศึกษาต่อ             สำหรับเจ้าหน้าที่             ผู้ป่วยและข้อมูลด้านสุขภาพ             ข่าวประชาสัมพันธ์             เว็บไซต์หน่วยงาน             กองทุนบริจาค             ระบบรับข้อเสนอแนะ
รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
Call Center: 02-926-9999
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีใน Google Chrome
ไทย | English
  | ขั้นตอนการเข้ารับบริการ  | หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก  | สิทธิการรักษา  | ติดต่อ เลื่อนนัด-นัดล่วงหน้า  | บริการเฉพาะทาง  | แพ็คเกจตรวจสุขภาพ  | ตารางออกตรวจแพทย์  | อัตราค่าห้องพัก  | ดาว์นโหลดเอกสาร  | ติดต่อเรา  | ผังเว็บไซต์

หน้าหลัก / ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย / อัตราค่าห้องพัก

หมายเหตุ*
- ขอรับบริการห้องพักได้ตามวัน/ เวลาที่แพทย์นัดนอนโรงพยาบาล
- ขอรับบริการจองเตียงล่วงหน้าได้ไม่เกิน 4 เดือน
- ในวันที่เข้าพัก ผู้รับบริการต้องติดต่อศูนย์คัดกรองและรับผู้ป่วยใน ภายในเวลา 8.30 - 10.30 น. เพื่อยืนยันการนอนโรงพยาบาล
- การขอรับบริการห้องพักเป็นการเรียงลำดับการจองซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง และจะทราบผลว่าได้ห้องตามที่จองในวันที่เข้าพักเท่านั้น
- สามารถเบิกค่าบริการห้องพักได้ตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วย และผู้ป่วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินตามอัตราห้องพักที่เลือก
- ข้าราชการเบิกได้ 1,000 บาท/วัน
- ประกันสังคม และ ประกันสุขภาพ(บัตรทอง) เบิกได้ 400 บาท/วัน
- ห้องพิเศษทุกประเภท ต้องมีญาติเฝ้าตลอด 24 ชั่วโมง กรณีที่เฝ้าเกินกว่า 1 คน ให้อยู่ในดุลพินิจของพยาบาลประจำหอผู้ป่วยนั้นๆ และมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 100 บาท/คน/วัน
ติดต่อสอบถาม
ศูนย์คัดกรองและรับผู้ป่วยใน
เวลาให้บริการ
วันจันทร์ - ศุกร์ : 08.00 - 20.00 น.

อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์
โทร. 0 2926 9852-3