หน่วยรับบริจาค
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
หน่วยรับบริจาค
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ขอเชิญชวนร่วมบริจาคให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

 ช่องทางการบริจาค ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า 

กรณีบริจาคผ่านเลขบัญชี 100 บาทขึ้นไป

สามารถขอรับใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

LINE ID : @tuh_donation

การบริจาคเงินผ่าน QR Code

สิทธิการลดหย่อนภาษีจะเป็นของผู้ทำธุรกรรมเท่านั้น

(e-Donation ไม่ต้องส่งหลักฐานการโอนเงิน)

กองทุนเพื่ออุปกรณ์การแพทย์
กองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้
กองทุนเพื่อดำเนินการ รพธ.
กองทุนเพื่อผู้ป่วยทารกแรกเกิดรพธ.
กองทุนเพื่อผู้ป่วยโรคหัวใจรพธ.
กองทุนศูนย์โสตประสาท
Copyright © 2024-2025 All rights reserved.
ทั้งหมด
35048
ออนไลน์
1