โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
Thammasat University Hospital
แอปพลิเคชัน TUH for All
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำถามหรือปัญหาที่พบบ่อยเกี่ยวกับการใช้งาน Application TUH for all
Q : ยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งาน Application TUH for all ต้องทำอย่างไร

A :   1.1 ขอรับบริการด้วยตนเอง นำบัตรประชาชนตัวจริงรุ่นใหม่ที่มี Chip ID เท่านั้น ติดต่อหน่วยประสานสิทธิการรักษาฯ**  เพื่อทำการยืนยันตัวตนและบันทึกในใบยินยอมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ใน Mobile Application TUH FOR ALL

        1.2 ขอรับบริการแทนผู้อื่น ทำแทนได้กรณีผู้ที่ต้องการใช้งาน Application TUH FOR ALL เป็นบุคคลที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้


หมายเหตุ : หน่วยประสานสิทธิการรักษาฯ**  

          ชั้น 1 อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์   วันจันทร์-อาทิตย์ เปิดให้บริการ 07.00 - 24.00 น.

          ชั้น 1 อาคารกิตติวัฒนา  เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

Q : มีใครบ้างไม่สามารถใช้งาน Application TUH for all ได้

A :  ผู้ที่ไม่สามารถใช้งาน Application TUH for all ได้    

       1. เด็กอายุต่ำกว่า 7 ขวบ ซึ่งยังไม่สามารถทำบัตรประชาชนได้

       2. ชาวต่างชาติยังไม่สามารถใช้ Application TUH FOR ALL ได้

Q : หากไม่ได้รับรหัส OTP ต้องทำอย่างไร

A : การลงทะเบียนเข้าใช้งาน App , การกดลืมรหัสผ่าน ผู้ใช้งานต้องกรอกรหัส OTP (One Time Password) เพื่อยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของเครื่องโทรศัพท์ที่ใช้งาน App TUH For All. หากคุณกดปุ่ม " Request OTP"

แต่หากไม่ได้รับ sms แจ้งรหัส OTP ทางเราแนะนำให้คุณตรวจสอบรายละเอียด ดังนี้

          1. โปรดตรวจสอบสถานะสัญญาณเครือข่ายมือถือของตนเองและทดสอบปิดสัญญาณเครือข่าย WIFI ทั้งหมดก่อน

          2. การขอรับรหัสยืนยัน OTP จาก SMS จำกัด จำนวน 3 ครั้งต่อวันเท่านั้น หากเกินจำนวนที่กำหนด โปรดทำรายการใหม่ในวันถัดไป

          3. หากวันถัดไปยังไม่ได้รับรหัสยืนยัน OTP จาก SMS ดำเนินการ ดังนี้

          3.1. ตรวจสอบด้วยตนเอง ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ วันจันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.00-15.00 น.

          3.2  สอบถามทางโทรศัพท์  02 977 8459 ,02 926 9859  วันจันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 13.00-15.00 น.

Q : Application TUH for all ไม่ตอบสนองขณะเข้าใช้งานต้องทำอย่างไร

A : กรณี Application TUH for all ของผู้ใช้งานไม่ตอบสนองขณะเข้าใช้งาน เช่น การเข้าสู่ระบบ ,การลงทะเบียนเข้าใช้งาน App ทางเราแนะนำให้คุณตรวจสอบรายละเอียด ดังนี้

          1. โปรดตรวจสอบสถานะสัญญาณเครือข่ายมือถือของตนเองและทดสอบปิดสัญญาณเครือข่าย wifi

ทั้งหมดก่อน

          2. ตรวจสอบ Version Application TUH FOR ALL และ Upgrade ให้เป็น version ล่าสุด 

โดย ระบบ IOS เข้าไปที่ AppStore  ระบบ Android เข้าไปที่  Play Store

          3. login เข้าใช้งาน Application หลังจาก Update  เป็น version ล่าสุด

          4. ถ้า login ใช้งานแล้วยังติดปัญหาขอให้ ลบ Application แล้ว Download ติดตั้งใหม่อีกครั้ง

          5. กรณี login เข้าใช้งานแล้วยังใช้งานไม่ได้ โปรดดำเนินการ ดังนี้

                    5.1 ลบ Application TUH For all แล้วติดตั้งใหม่

                    5.2 สอบถามด้วยตนเอง ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ   สนิทวงศ์ 

                         วันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.00-15.00 น.

                    5.3 สอบถามทางโทรศัพท์  02 977 8459 , 02 926 9859  วันจันทร์-ศุกร์

                         (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 13.00-15.00 น.


หมายเหตุ :
  1. โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ “Huawei” บางรุ่น ไม่รองรับการใช้ผ่าน Application TUH FOR All เฉพาะที่เป็นระบบปฏิบัติการของ App Gallery store และบางรุ่น ติด policy ของทาง Play Store ไม่ให้Update

  2. กรณีเดิมที่ผู้รับบริการใช้ยี่ห้อ “Huawei” เคยใช้งานได้ แต่ถ้า logout ออก แล้ว Login เข้าใหม่ ไม่สามารถเข้าใช้ ฟังก์ชั่น ใน App ได้

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
Thammasat University Hospital
Copyright © 2024-2025 All rights reserved.
ทั้งหมด
1241089
ออนไลน์
21