×              ข้อมูลโรงพยาบาล             ทำวิจัย ,ศึกษาต่อ             สำหรับเจ้าหน้าที่             ผู้ป่วยและข้อมูลด้านสุขภาพ             ข่าวประชาสัมพันธ์             เว็บไซต์หน่วยงาน             กองทุนบริจาค             ระบบรับข้อเสนอแนะ
Call Center: 02-926-9999
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีใน Google Chrome
TH | EN

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหมวกป้องกันใบหน้า (Face Shield) จำนวน 10,000 ชิ้น ...

update: 23/04/2563

รศ.พญ.ทิพวรรณ หรรษคุณาชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายการคลัง

มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่แด่ พล.ต.อ.อิสระพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์...

update: 27/01/2563

รศ.นพ.ณัฐพล ธรรมโชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากายภาพ

มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่แด่ ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

update: 10/01/2563