THAMMASAT
UNIVERSITY HOSPITAL
Announced PurchaseTUH System

[ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา]

No.
เรื่อง
วันที่ประกาศ
845
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหัวตรวจ (Probe) สำหรับเครื่องตรวจวัดความยืดหยุ่นและปริมาณไขมันในตับ (Fibroscan) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-04-02 13:55:08
843
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงงานการพยาบาลตรวจโรคศัลยกรรมกระดูกและข้อ/เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 2 อาคาร ม.ร.ว. สุวพรรณ สนิทวงศ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก
2021-03-26 16:15:19
842
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อุปกรณ์การแพทย์ใช้กับผู้ป่วยเฉพาะรายงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด จำนวน 8 เรื่อง
2021-03-22 16:45:46
841
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อBiomime morph จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-03-16 14:43:11
840
ประกาศผู้ชนะการเสนอราค ซื้อวัสดุอาหารทางการแพทย์สูตรทั่วไป จำนวน 1,400 ถุง (งวดที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-03-10 09:41:30
839
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหารหมวด ฉ อาหารประเภทข้าวสาร จำนวน 3 รายการ (งวดที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
2021-03-09 16:13:42
838
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่โดยขดลวดที่ใช้เป็นวัสดุที่มีส่วนผสมของ Platinum จำนวน ๒๕๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-03-09 13:00:28
837
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่โดยขดลวดที่ใช้เป็นวัสดุประเภทโลหะผสม (Alloy) ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ ๒.๐ มิลลิเมตรขึ้นไป จำนวน ๒๕๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-03-09 12:56:19
836
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายลวดนำสายสวนขนาดเล็กพิเศษ (Micro Guidewire) จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-03-09 12:53:43
835
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับปิดรูรั่วที่ผนังห้องหัวใจ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-03-09 12:51:45
834
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนหัวใจเพื่อการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกเทียม จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-03-09 12:43:50
833
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสายสวนเพื่อป้องกันลิ่มเลือดอุดตันที่ส่วนปลายของหลอดเลือด จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-03-09 12:42:05
832
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสายสวนเพื่อป้องกันลิ่มเลือดอุดตัน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-03-09 12:32:58
831
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อWOLVERINE CB MR OUS จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-03-09 12:09:50
830
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดส่วนปลายด้วยบอลลูน (Balloon dilatation catheter) ทนแรงดันน้อยกว่าเท่ากับ ๒๐ atm จำนวน ๕๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-03-09 12:03:56
829
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อSentinel จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-03-09 12:00:22
828
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อMitralClip Percutaneous Steerable Guide catheter จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-03-09 11:54:23
827
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคประกวดซื้อวัสดุอาหาร 6 หมวด (งวดที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
2021-03-04 10:07:11
826
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อุปกรณ์การแพทย์ใช้กับผู้ป่วยฉพาะรายจำนวน 2 เรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-02-23 16:36:15
824
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเสริมความแข็งแรงทดแทนปล้องกระดูกหรือกระดูกสันหลัง จำนวน 56 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-02-18 16:39:53
823
ซื้อวัสดุอาหารหมวด ซ. ประเภทอาหารทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (งวดที่ 2)กวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
2021-02-18 10:07:19
822
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดหลอดเอกซเรย์ (X-ray Tube) สำหรับใช้กับเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล(Digital) จำนวน 1 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-02-18 09:11:18
821
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ใช้กับผู้ป่วยเฉพาะราย จำนวน 3 เรื่อง
2021-02-11 16:33:15
813
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ใช้กับผู้ป่วยเฉพาะราย จำนวน 9 เรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-02-01 16:42:33
806
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สลายลิ่มเลือดภายในหลอดเลือดด้วยวิธีกลศาสตร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-01-13 17:38:36
805
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อนำสายสวนเข้าหลอดเลือดชนิดยาวพิเศษ (Long Introducer) จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-01-13 17:35:44
802
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผิวข้อเทียมที่ใช้กับเบ้าสะโพกโลหะที่ทำจาก polyethylene จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-01-06 10:26:12
800
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนหัวใจเพื่อการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าภายในห้องหัวใจ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-12-23 13:26:05
799
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจและเครื่องกระตุกไฟฟ้าพร้อมสาย เครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-12-23 12:56:54
798
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดซับซ้อน ชนิดถาวร (Durable polymer) จำนวน ๒๕๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-12-23 12:54:45
797
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจพร้อมสายเครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-12-23 12:43:07
796
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดส่วนปลายด้วยขดลวด (Peripheral stent) จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-12-23 12:40:22
795
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนและชุดอุปกรณ์สำหรับวางและปล่อยวัสดุสำหรับปิดรูรั่ว ที่ผนังห้องหัวใจ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-12-23 12:33:48
794
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสวนและอุปกรณ์เพื่อการขยายลิ้นหัวใจด้วยบอลลูนธรรมดา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-12-23 12:30:24
793
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดส่วนปลายด้วยบอลลูน (Balloon dilatation catheter) ทนแรงดันมากกว่า ๒๐ atm จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-12-23 12:27:07
792
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อMicrowave Ablation Antennas จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-12-23 12:01:11
791
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำหรับอุดกั้นหลอดเลือดขนาดใหญ่ชนิดก้อน (Vascular Plugs) จำนวน ๕ รายการ
2020-12-23 11:45:57
789
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อุปกรณ์การแพทย์ใช้กับผู้ป่วยฉพาะรายจำนวน 6 เรื่อง
2020-12-21 09:44:54
787
ประกาศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเสื้อยืดโปโล จำนวน ๔,๕๐๐ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-12-07 09:21:06
786
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ใช้กับผู้ป่วยเฉพาะราย จำนวน 3 เรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-11-30 13:18:59
785
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กชนิดมีลูกโป่งที่ส่วนปลาย (Balloon Microcatheter) จำนวน ๕๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-11-27 14:54:59
784
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยการดูดลิ่มเลือด จำนวน ๑๐๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-11-27 13:13:38
783
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยการดูดลิ่มเลือด จำนวน ๑๐๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-11-27 13:13:29
782
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฉีดอุดกั้นหลอดเลือดชนิดเหลวแบบแข็งตัวช้า (Non-Adhesive Liquid Embolic Agent) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-11-27 13:10:41
781
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสวนส่งลูกโป่งและสายลวดนำสายสวนขนาดเล็กพิเศษ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-11-27 13:07:49
780
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ขับเคลื่อนสายสวนหัวกรอกากเพชรเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-11-27 13:06:20
779
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับจี้ทำลายเนื้องอกด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (Radiofrequency Ablation Set) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-11-27 13:04:24
778
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อProgreat micro catheter จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-11-27 13:02:00
777
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์อุดกั้นหลอดเลือด (Embolic Particles) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-11-27 13:00:27
776
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-11-27 12:58:09
775
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-11-27 12:58:00
774
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-11-27 12:57:51
773
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาวพิเศษเพื่อการรักษา (Interventional Vascular Microcatheter) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-11-27 12:56:25
772
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาวพิเศษเพื่อการรักษา (Interventional Vascular Microcatheter) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-11-27 12:56:11
771
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาวพิเศษเพื่อการรักษา (Interventional Vascular Microcatheter) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-11-27 12:56:02
770
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาConcerto Detachable Coil จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-11-27 12:54:22
769
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาConcerto Detachable Coil จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-11-27 12:54:15
768
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน จำนวน ๑๒๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-11-27 12:44:06
767
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-11-27 12:42:25
766
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อตรวจภายในหัวใจและหลอดเลือด จำนวน ๕๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-11-27 12:40:04
765
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่อง Auto CPAP System E-๒๐A-H-O จำนวน ๕๐ เครื่อง
2020-11-27 11:45:00
764
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขดลวดค้ำยันที่ใช้กับหลอดเลือดภายในกะโหลกศีรษะ จำนวน ๖๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-11-27 11:32:11
763
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาnopolymer
2020-11-27 11:27:46
760
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ใช้กับผู้ป่วยเฉพาะราย จำนวน 5 เรื่อง
2020-11-23 18:57:47
757
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยบอลลูน (PTA balloon) จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-11-10 18:22:19
756
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโลหะดามกระดูกสันหลัง ส่วนอก,เอว (PDS) จำนวน 120 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-11-10 18:20:43
755
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ จำนวน 109 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-11-10 18:19:25
754
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสกรูยึดกระดูกชนิดมีรูสอดแกนนำทาง (Cannulated Screw) จำนวน 174 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-11-10 18:17:21
753
ประกาศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตัดเย็บเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-11-06 17:10:50
749
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับจี้ทำลายเนื้องอกด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (Radiofrequency Ablation Set) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-10-29 13:52:11
748
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนส่งลูกโป่งและสายลวดนำสายสวนขนาดเล็กพิเศษ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-10-29 13:50:34
747
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อProgreat micro catheter จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-10-29 13:48:57
746
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดเลือดเทียม ชุดสายยางและปอดเทียม จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-10-28 17:00:51
739
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นโลหะสำหรับยึดกะโหลกศีรษะ (Titanium Plate) ชนิดกลม จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-10-27 18:21:23
738
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดท่อต่อช่องสมอง (External ventricular drainage system) จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-10-27 18:19:57
735
ประกาศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเยี่ยมไข้ จำนวน ๑๕,๙๘๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-10-26 16:51:42
734
ประกาศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-10-26 16:51:00
733
ประกาศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-10-26 16:50:10
723
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน ชนิดมีอุปกรณ์ช่วยถ่างขยายด้วยไนล่อน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-10-19 11:23:10
721
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกด้านรังสีวิทยาและห้องปฏิบัติการ (อาคารชวนชูชาติ วพน.7) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
2020-10-16 16:02:47
717
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสายสวนเพื่อป้องกันลิ่มเลือดอุดตันที่ส่วนปลายของหลอดเลือด (Distal Embolic Protective device) จำนวน ๕๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-10-15 09:18:47
712
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหัวกระดูกเรเดียสเทียม (Radial head prosthesis) จำนวน 84 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-10-07 16:21:12
711
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมอยึดกระดูกเข้ากับเนื้อเยื่อ (Suture anchor) จำนวน 66 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-10-06 08:43:38
709
ประกาศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ระยะเวลา ๒ เดือน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-09-30 20:12:45
703
ประกาศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
2020-09-23 10:11:23
700
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายจ่ายแก๊สและชุดเจาะหน้าท้องในการผ่าตัดผ่านกล้อง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-09-22 17:28:30
699
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารทดแทนกระดูกเพื่อการสร้างกระดูก จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-09-22 17:27:19
688
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ,และโรงอาหารศูนย์สุขศาสตร์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-09-15 17:47:06
676
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซองซิป จำนวน ๑๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-09-09 17:39:08
656
ประกาศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบริหารจัดการเครื่องพิมพ์และผงหมึก จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-08-24 19:52:58
655
ประกาศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ๘๐ แกรม ขนาด เอ ๔ จำนวน ๓๑,๙๐๐ รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
2020-08-24 19:52:00
654
ประกาศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตัดเย็บผ้าผู้ป่วย จำนวน ๕๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-08-24 19:50:39
603
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์รับประทานอาหารเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
2020-03-26 13:21:11
587
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงศูนย์ข้อเข่า ข้อสะโพก ชั้น 2 อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก
2020-02-20 16:45:53
582
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงหน่วยตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ อาคารทหารไทย ชั้น ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-02-18 15:57:40
581
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบอาคารผู้ป่วยนอกด้านรังสีวิทยาและห้องปฏิบัติการ (อาคารชวนชูชาติ วพน.7) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
2020-02-18 15:54:27
555
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงงานการพยาบาลผู้ป่วยระยะสั้นและพิเศษเคมีบำบัด ชั้น 5 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 3 จำนวน 1 รายการโดยวิธีคัดเลือก
2020-01-09 16:30:22
512
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงงานการพยาบาลตรวจโรคจักษุ ชั้น 2 อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ จำนวน 1 รายการโดยวิธีคัดเลือก
2019-11-21 13:56:12
491
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำผังแม่บทพื้นที่ศูนย์สุขศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก
2019-10-29 17:53:01