THAMMASAT
UNIVERSITY HOSPITAL
Announced PurchaseTUH System

[ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา]

No.
เรื่อง
วันที่ประกาศ
603
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์รับประทานอาหารเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
2020-03-26 13:21:11
601
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อุปกรณ์การแพทย์ใช้กับผู้ป่วยเฉพาะรายงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด จำนวน 6 เรื่อง
2020-03-13 11:04:39
592
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดส่วนปลายด้วยขดลวด (Peripheral stent) จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-03-02 16:05:51
591
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อBiomime morph จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-03-02 15:51:41
587
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงศูนย์ข้อเข่า ข้อสะโพก ชั้น 2 อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก
2020-02-20 16:45:53
582
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงหน่วยตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ อาคารทหารไทย ชั้น ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-02-18 15:57:40
581
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบอาคารผู้ป่วยนอกด้านรังสีวิทยาและห้องปฏิบัติการ (อาคารชวนชูชาติ วพน.7) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
2020-02-18 15:54:27
573
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกขณะหายใจเข้า จำนวน ๔๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-01-17 17:15:40
572
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับงานรากฟันเทียมและงานครอบฟัน จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-01-17 17:14:29
571
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-01-17 17:11:29
570
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่อง AUTO CPAP BMC จำนวน ๔๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-01-17 17:09:53
569
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดความดันบวกใช้ร่วมกับหน้ากากช่วยหายใจ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-01-17 17:08:21
568
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยหายใจความดันบวกพร้อมหน้ากากครอบจมูก จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-01-17 17:06:32
567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อPersistent Self Expanding Stent System จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-01-17 17:01:58
566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจพร้อมสายเครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-01-17 17:00:21
565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กชนิดมีลูกโป่งที่ส่วนปลาย (Balloon Microcatheter) จำนวน ๗๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-01-17 16:58:32
564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำเพื่อค้ำยันผนังหลอดเลือดโคโรนารี่ตีบตันชนิดซับซ้อนโดยขดลวดที่ใช้เป็นวัสดุที่มีส่วนผสมของ Platinum จำนวน ๒๕๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2020-01-17 16:56:26
563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนหัวใจเพื่อการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าภายในห้องหัวใจ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-01-17 16:51:14
562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจพร้อมสายเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-01-17 16:48:54
557
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-01-10 10:13:24
555
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงงานการพยาบาลผู้ป่วยระยะสั้นและพิเศษเคมีบำบัด ชั้น 5 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 3 จำนวน 1 รายการโดยวิธีคัดเลือก
2020-01-09 16:30:22
551
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซองซิป จำนวน ๑๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-01-03 16:45:36
544
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-12-20 14:42:14
535
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นโลหะสำหรับยึดกะโหลกศีรษะ (Titanium Plate) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-12-03 11:01:55
534
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโลหะดามใส่ในโพรงกระดูกชนิดมีรูล็อค จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-12-03 11:00:45
533
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโลหะดามใส่ในโพรงกระดูกชนิดมีรูล็อคสำหรับยึดกระดูกส่วนกลาง (Interlocking nail) และสลักยึดกระดูก (locking Bolt) จำนวน 70 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-12-03 10:59:26
530
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นโลหะดามกระดูก ชนิดเล็ก (Small fragment plate, mini plate) จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-11-26 14:49:43
529
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดท่อต่อช่องสมอง (External ventricular drainage system) จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-11-26 14:48:25
528
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าของสมองส่วนลึก จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-11-26 14:46:59
527
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้อตะโพกไม่มีเบ้าและชนิดมีเบ้า และข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 148 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-11-26 14:46:07
526
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 110 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-11-26 14:44:44
525
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคีมหนีบหลอดเลือดโป่งพองในช่องกะโหลกศีรษะ (Aneurysm clip for Intracranial aneurysm) จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-11-26 10:21:57
524
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นโลหะดามกระดูก ชนิดมีหัวสกรูพยุง (Lock plate) และสกรูสำหรับยึดกะโหลกศีรษะ (Titanium Screw) จำนวน 191 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-11-26 10:19:51
523
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเยื้อหุ้มสมองเทียม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-11-26 10:17:49
519
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูนชนิดติดใบมีด จำนวน ๑๐๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-11-22 16:28:36
518
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดซับซ้อน โดยขดลวดที่ใช้เป็นวัสดุประเภทโลหะผสม (Alloy) จำนวน ๒๕๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-11-22 16:26:29
517
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับงานรากฟันเทียมและงานครอบฟัน จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-11-22 16:23:52
512
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงงานการพยาบาลตรวจโรคจักษุ ชั้น 2 อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ จำนวน 1 รายการโดยวิธีคัดเลือก
2019-11-21 13:56:12
508
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดเลือดเทียมสำหรับการผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า พร้อมแขนงบริเวณตรงกลางหลอดเลือดและชุดปอดเทียมชนิดพิเศษ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-11-15 13:25:25
502
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 เรื่อง
2019-11-11 16:12:32
497
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ขับเคลื่อนสายสวนหัวกรอกากเพชรเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-11-08 08:41:13
495
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดเลือดเทียม ชุดสายยางและปอดเทียม จำนวน 27 รายการ
2019-11-05 09:41:30
491
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำผังแม่บทพื้นที่ศูนย์สุขศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก
2019-10-29 17:53:01
487
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 6 เรื่อง
2019-10-29 11:06:28
484
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารทดแทนกระดูกเพื่อการสร้างกระดูก จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-10-18 17:08:23
483
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อนำสายสวนเข้าหลอดเลือด (Introducer sheath) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-10-18 17:06:44
482
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยบอลลูน (PTA balloon) จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-10-18 17:05:38
481
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตะแกรงกรองลิ่มเลือดหลอดเลือดดำใหญ่ (IVC Interruption device หรือ IVC Filter) จำนวน 21 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-10-18 17:04:23
480
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อนำสายสวนเข้าหลอดเลือดชนิดยาวพิเศษ (Long Introducer) จำนวน 56 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-10-18 17:01:45
477
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับงานการบูรณะรากฟันเทียม จำนวน ๘๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-10-15 15:57:53
467
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแป้นปิดรอบลำไส้และเก็บสิ่งขับถ่ายจากลำไส้ จำนวน 14 รายการ
2019-10-04 15:39:17
250
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดและสายลวดนำสายสวน จำนวน ๒๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-11-20 17:06:23
249
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับสารเคมี และชุดน้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาในสิ่งส่งตรวจ แบบอัตโนมัติ จํานวน ๕๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-11-20 17:05:14
248
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-11-20 17:03:48