THAMMASAT
UNIVERSITY HOSPITAL
Announced PurchaseTUH System

[ประกาศเผยแพร่ร่าง TOR]

No.
เรื่อง
วันที่ประกาศ
623
ประกาศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ,และโรงอาหารศูนย์สุขศาสตร์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-08-04 19:21:34
613
ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 หมวด (งวดที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-07-29 09:22:47
612
ร่าง TOR จ้างเหมาทำความสะอาดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑ งาน
2020-07-29 09:10:51
558
ประกาศราคากลางจ้างออกแบบปรับปรุงศูนย์ข้อเข่า ข้อสะโพก ชั้น 2 อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก
2020-01-10 16:14:39