THAMMASAT
UNIVERSITY HOSPITAL
Announced PurchaseTUH System

[ประกาศเผยแพร่ร่าง TOR]

No.
เรื่อง
วันที่ประกาศ
558
ประกาศราคากลางจ้างออกแบบปรับปรุงศูนย์ข้อเข่า ข้อสะโพก ชั้น 2 อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก
2020-01-10 16:14:39