THAMMASAT
UNIVERSITY HOSPITAL
Announced PurchaseTUH System

[ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ]

No.
เรื่อง
วันที่ประกาศ
849
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
2021-04-21 09:02:01
846
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
2021-04-05 09:41:25
825
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 (เพิ่มเติม)
2021-02-23 08:58:29
810
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2021-01-22 13:53:54
807
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม)
2021-01-14 10:19:47
790
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
2020-12-22 17:25:43
788
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม)
2020-12-09 15:18:04
758
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
2020-11-17 11:00:03
745
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
2020-10-28 16:59:55
744
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
2020-10-28 16:59:43
718
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ลงวันที่ 15-10-2563
2020-10-16 10:47:21
715
ประกาศ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
2020-10-09 16:59:57
713
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
2020-10-07 16:27:52
708
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2020-09-29 15:02:44
704
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
2020-09-23 16:28:22
685
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
2020-09-14 08:44:32
674
ประกาศเผยแพร่แผนประจำปี 2564 เวชภัณฑ์ (สิทธิ์) จำนวน 3 รายการ
2020-09-09 17:33:12
652
ประกาศแผนปีงบประมาณ 2564
2020-08-21 18:08:07
651
ประกาศเผยแพร่แผนประจำปี 2564 เวชภัณฑ์ (สิทธิ์) จำนวน 1 รายการ
2020-08-21 15:40:36
621
ประกาศเผยแพร่แผนประจำปี 2564 เวชภัณฑ์ (สิทธิ์)
2020-08-04 10:14:34
620
ประกาศแผนปีงบประมาณ 2563
2020-08-03 14:35:59
611
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2020-07-23 17:00:19
586
ประกาศราคากลางจ้างออกแบบปรับปรุงงานเครื่องมือแพทย์ ชั้น 3 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 3 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก
2020-02-20 16:44:35
583
ประกาศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่องการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 73 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-02-19 18:32:18
580
ประกาศราคากลางจ้างออกแบบปรับปรุงงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษยูงทอง 6 ชั้น ๖ อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ ๓ จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก
2020-02-18 15:52:08
579
ประกาศราคากลางจ้างออกแบบปรับปรุงงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษยูงทอง ๕ ชั้น ๖ อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ ๓ จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก
2020-02-18 15:51:22
578
ประกาศราคากลางจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงงานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดและกึ่งวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU+High Risk) ชั้น 2 อาคารกิตติวัฒนา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
2020-02-18 15:50:12
547
ประกาศราคากลางจ้างออกแบบปรับปรุงงานบริการด่านหน้า ชั้น 1 ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ จำนวน 1 งาน
2019-12-23 15:17:20
546
ประกาศราคากลางจ้างออกแบบปรับปรุงศูนย์อุบัติภัยหมู่ (ชั้น 2 ด้านหน้าอาคารกิตติวัฒนา) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ
2019-12-23 14:31:48
545
ประกาศราคากลางจ้างออกแบบอาคารผู้ป่วยนอกด้านรังสีวิทยาและห้องปฏิบัติการ (อาคารชวนชูชาติ วพน.7) จำนวน 1 รายการ
2019-12-23 14:16:24