TUH Channel

เพราะคุณเคือของขวัญของพวกเรา

เพราะคุณเคือของขวัญของพวกเรา โดยทีมบุคลากร ทางการแพทย์ รพ.ธรรมศาสตร์

การวัดสัญญาณชีพด้วยตนเอง

คำแนะนำในการวัดสัญญาณชีพด้วยตนเองสำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์

ผู้ป่วยรายแรกที่เข้าโรงพยาบาลสนาม

โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมให้บริการวันนี้ (26 มี.ค.) เป็นวันแรก พร้อมให้การดูแลผู้ป่วย

Timeline ผู้ป่วย COVID-19 ที่ได้กลับบ้านเป็นรายแรก

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ผู้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ มีผลตรวจยืนยันการติดเชื้อเป็นลบ และได้กลับบ้านรายแรก

พบหมอธรรมศาสตร์ ความรู้เรื่อง COVID-19 เชื้อโควิดแพร่ได้อย่างไร

ศ.นพ.อนุชา อภิสารธนรักษ์ อายุรศาสตร์ โรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วิธีในการตรวจ (COVID-19) และแนวทางการรักษา

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง นันตรา สุวันทารัตน์ อายุรศาสตร์ โรคติดเชื้อ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การระบาดของ COVID-19 ควรทำอย่างไร ? มีการป้องกันอย่างไร ?

อ.นพ.สุทธิชัย วิสุทธิชัยกิจ อายุรศาสตร์ โรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ยาในการรักษา COVID-19

รศ.นพ. ธนา ขอเจริญพร อายุรศาสตร์ โรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

gebelik hesaplama hamilelik belirtileri hafta hafta gebelik gebelik kadın hastalıkları kadın doğum uzmanı bakırköy jinekolog jinekolog kadın doğum doktoru hamilelik en iyi kadın doğum doktoru
การบริจาค | รพ.ธรรมศาสตร์ | รพ.สนามธรรมศาสตร์ | โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)