<


โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ขอขอบพระคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้ COVID-19 ไปด้วยกัน
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ประกาศพร้อมรับผู้ป่วยโควิด เปิดโรงพยาบาลสนาม 308 เตียง
และร่วมมือกับทุกโรงพยาบาลในปทุมธานีและทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 4 ในการรับส่งต่อผู้ป่วย Covid-19 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์
พร้อมมอบหน้ากากป้องกันการติดเชื้อ N95 จำนวน 22,000 ชิ้น ให้ทุกโรงพยาบาลในจังหวัดปทุมธานี
รับมอบ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

[อ่านเพิ่มเติม]


การบริจาค | รพ.ธรรมศาสตร์ | รพ.สนามธรรมศาสตร์ | โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)