<


โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ขอขอบพระคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้ COVID-19 ไปด้วยกัน
โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ 308 เตียง เปิดรับผู้ป่วยโควิดเข้ารับการดูแลเป็นวันแรก ผู้ป่วยอาการไม่หนักที่เป็นผู้ป่วย
รมช.สธ.สาธิต ปิตุเดชะ มาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและเป็นสักขีพยานการรับผู้ป่วยรายแรกในวันนี้ 11 มกราคม คาดว่า รพ สนามธรรมศาสตร์จะมีผ้ป่วยโควิดที่อาการไม่หนัก
จากเครือข่ายโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย UHOSNETและจากโรงพยาบาลในจังหวัดปทุมธานี และในเขตสุขภาพที่4ในจำนวนไม่น้อยกว่า 300 ราย หากจำเป็นโรงพยาบาลจะสาขยายศักยภาพรับผู้ป่วยโควิดได้ถึง 420 เตียง
การบริจาค | รพ.ธรรมศาสตร์ | รพ.สนามธรรมศาสตร์ | โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)