<


โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ขอขอบพระคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้ COVID-19 ไปด้วยกัน
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยปลัดกระทรวงและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข
ตรวจเยี่ยม ประเมินความพร้อมของโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ รวมทั้งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และให้กำลังใจบุคลากร
โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาธรรมศาสตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และผู้บริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ และ โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ให้การต้อนรับ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ณ โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์


การบริจาค | รพ.ธรรมศาสตร์ | รพ.สนามธรรมศาสตร์ | โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)