<


โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ขอขอบพระคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้ COVID-19 ไปด้วยกัน
พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
เยี่ยมชมและรับฟัง การดำเนินงานของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ และโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์
ในโอกาสที่ได้รับเลือกตั้งและเริ่มเข้าบริหารงาน อบจ.ปทุมธานี และหารือในความร่วมมือเร่งด่วนในเรื่องการระบาดของโควิด 19 ในจังหวัดปทุมธานี
โดยมีประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ให้การต้อนรับ
วันที่ 18 มกราคม 2564 ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และ โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์


การบริจาค | รพ.ธรรมศาสตร์ | รพ.สนามธรรมศาสตร์ | โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)