<


โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ขอขอบพระคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้ COVID-19 ไปด้วยกัน
ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) พร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วย-บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์
วันที่ 23 มกราคม 2564 ณ โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์


















การบริจาค | รพ.ธรรมศาสตร์ | รพ.สนามธรรมศาสตร์ | โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)