1. ศึกษาข้อบ่งชี้ของผู้ป่วยที่จะส่งมายังโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ (หากไม่ตรงอาจต้องส่งตัวมายัง cohort ward แทนโดยใช้แนวทางเดียวกัน)

2. เข้าไปกรอกข้อมูลในGoogle form
       https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVaS1pVVbAWJlY5RmxfvgIc89k-hCdkGqDaJ_2Pdf0-UaFxQ/viewform

3. โทรติดต่อศูนย์รีเฟอร์ 02-926-9022 เพื่อแจ้งขอรีเฟอร์ ทางแพทย์โรคติดเชื้อจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมว่าจะส่งโรงพยาบาลสนามหรือCohort ward

4. โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์จะติดต่อกลับเพื่อขอส่งเวรและประสานเวลาการส่งตัวผู้ป่วย

5. โรงพยาบาลต้นทางส่งตัวผู้ป่วยมายังโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์

ติดต่อโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ 02-926-9944-5


gebelik hesaplama hamilelik belirtileri hafta hafta gebelik gebelik kadın hastalıkları kadın doğum uzmanı bakırköy jinekolog jinekolog kadın doğum doktoru hamilelik en iyi kadın doğum doktoru
การบริจาค | รพ.ธรรมศาสตร์ | รพ.สนามธรรมศาสตร์ | โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)